Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
127/2023 Sb.
07.05.2023
17.05.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška Digitální a informační agentury
Státní a místní správa