Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

127/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

127

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 329/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx popisu xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx a soukromoprávního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 6/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx §69 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 12/2020 Xx. x xxxxxx č. 261/2021 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 329/2020 Sb., x seznamu položek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 6/2022 Sb., xx xxxx takto:

1. X xxxxxxx č. 1 xx x xxxxx "XXXXXXX XXXXX" xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx:

"

X

XXXXXXXXXXXX XXXXXX ISVS

bezpečnostní xxxxxx XXXX [1. nízká, 2. střední, 3. xxxxxx, 4. kritická (xxxxx x xxxxxxxxx)]; xxxxxxxx-xx ISVS xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx

X

XXXXXX XXXXXXX XXXX

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX x hlediska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; uvede xx, xxx je XXXX xxxxxxxxxx (i) xxxx x využitím xxxxx xxxxxxxxxx, (ii) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx (xxx) bez využití xxxxx xxxxxxxxxx

".

2. X xxxxxxx č. 1 xx v xxxxx "XXXXXXXXXXXX ISVS" xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx:

"

XX

XXXXXXXXXXXX XXXX - SMLOUVA

odkaz xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx mezi xxxxxxxx XXXX a provozovatelem XXXX, xx-xx tato xxxxxxx v registru xxxxx xxxxxxxxxx

".

3. V xxxxxxx x. 1 xx v části "XXXXXXXXX ISVS" xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx:

"

XX

XXXXXXXXX XXXX - XXXXXXX

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxx XXXX, je-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

".

4. X xxxxxxx x. 1 x xxxxx "VYUŽITÍ XXXX" x popisu xxxxxxx "ÚROVEŇ XXXXXXX XXXX" se xx xxxxx textu xxxx 1 doplňují xxxxx "(XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx určený k xxxxxxxxxxx xxxxxx ISVS xxx ISVS, xxxxx xxxxxxxx jiní xxxxxxx)" x x bodu 2 se slova "x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx orgány veřejné xxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX".

5. V příloze x. 1 xx x xxxxx "XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX" doplňují xxxxx, které xxxxx:

"

XX

XXXXXX XXXXXXX APLIKAČNÍHO XXXXX X VYUŽITÍM XXXXX XXXXXXXXXX

xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx: "XXX/XX")

XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX APLIKAČNÍHO PRVKU

bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku [1. xxxxx, 2. xxxxxxx, 3. xxxxxx, 4. xxxxxxxx (výběr x xxxxxxxxx)]

".

6. X xxxxxxx č. 1 xx za část "XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX" xxxxxx xxxx část "XXXXXXXXX XXXX", která xxx:

"

XXXXXXXXX ISVS

P

PROSTŘEDÍ XXXX - XXX A XXXXX

xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx XXXX (x) xxxxxxxxx, (ii) xxxxxxxxx, xxxx (xxx) xxxxxxxx; x xxxxxx xx xxxxxxxx uvede text x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

XXXXXXXXX XXXX - XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ISVS X XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xxxx xx XXXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání xxxxx; za xxxxx xxxxxxxxxxxxx se umístí xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 2, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx 3, pokud xxx x vývojové xxxxxxxxx

X

XXXXXXXX XXXXXX

xxxxxxx, zda je XXXX xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx provozu (xxxxxxx: "ANO/NE")

PP

ZKUŠEBNÍ XXXXXX - DATUM OD

datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu XXXX

XX

XXXXXXXX PROVOZ - XXXXX XX

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu XXXX

".

7. X xxxxxxx x. 1 se x xxxxx "XXXXXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX X XXXX" xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx:

"

XX

XXXXX FYZICKÉ XXXXX XXXXXXXXX X ZÁKLADNÍM XXXXXXXX OBYVATEL

uvedení, xxx xx v ISVS, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zapisují xxxxx do základního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx (příznak: "ANO/NE")

PP

ÚDAJE XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX NEZAPSANÉ X XXXXXXXXX REGISTRU XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX

xxxxxxx, xxx xx x XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, zapsán údaj xxxxx §26 odst. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx využit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx (xxxxxxx: "XXX/XX")

XX

XXXXX NEZAPSANÉ X XXXXXXXXX XXXXXXXX ÚZEMNÍ XXXXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX

xxxxxxx, zda xx x ISVS, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx využit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx proto, že x něm xxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx: "XXX/XX")

".

8. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxxx xxxx "XXXXXXXXX XXXX", xxxxx xxx:

"

XXXXXXXXX SSVÚ

P

PROSTŘEDÍ XXXX - XXX X XXXXX

xxxxxxx, zda je xxxxxxxxx XXXX (x) xxxxxxxxx, (ii) xxxxxxxxx, xxxx (xxx) xxxxxxxx; x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

XXXXXXXXX XXXX - XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxx xxxx je XXXX xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x soukromoprávních xxxxxxx xxx využívání xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se umístí xxxxx x následně xx uvede číslo 1, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx 2, xxxxx xxx x testovací xxxxxxxxx, xxxx xxxxx 3, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx správy a xxxxxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx vyhlášky č. 329/2020 Xx., x xxxxxxx položek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 329/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx soukromoprávního systému xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx zahájení x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončen xxxxxxxxxx xxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 127/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.