Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení §16 odst. 2 a §16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.
124/2023 Sb.
11.04.2023
15.05.2023
15.05.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Volby, Zastupitelské sbory