Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o požadavcích na pokrmy
121/2023 Sb.
27.04.2023
10.05.2023
01.07.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení §2, 4 a 5, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Obchod a služby, Zdravotnictví a zdravotní pojištění