Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
19/2023 Sb. m. s.
15.09.2022
16.11.2022
21.04.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy