Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.04.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů

19/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení

INFORMACE

19

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 22/2001 Xx. m. s.
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přístupem Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předcházení, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přijaté xxx 9. xxxxxx 1977 x Xxxxxxx1). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15. xxxx 2022 podepsal xxxxxxx x přístupu Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx.

Xxx 16. xxxxxxxxx 2022 učinila Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx "Xxxxx republika x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 odstavce 3 Mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a potlačování xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9. xxxxxx 1977 xxxxxxx Xxxxxxx X, II, XXX, XX, V, VI, XXX, VIII a Xxxxxxx X x XX x výhradou xxxxx článku 18 této xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxxx těchto Xxxxxx." Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx 29. června 1999 x xxxxx text xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx č. 22/2001 Sb. m. s.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 19/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.4.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Mezinárodní úmluva x xxxxxxxx správní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x Nairobi xxx 9. června 1977, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 22/2001 Sb. m. s.