Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.
18/2023 Sb. m. s.
17.12.1994
16.04.1998
14.04.2023
Smlouva se předběžně prováděla od 8. června 1995.
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Paliva a energetika