Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení §304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
90/2023 Sb.
21.02.2023
05.04.2023
05.04.2023
nález
nález Ústavního soudu
Občané - občanská práva, Soudnictví (nálezy)