Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
79/2023 Sb.
22.03.2023
30.03.2023
31.03.2023
31.03.2024
Části první a třetí tohoto nařízení pozbývají platnosti uplynutím dne 31.3.2024 a část druhá tohoto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti §5a zákona č. 65/2022 Sb.
nařízení
nařízení vlády
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení