Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2023 do 31.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

79/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

79

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. března 2023,

xxxxxx xx xxxx některá xxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení oprávnění x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastupitelských xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx vyvolaným invazí xxxxx Xxxxx federace
 

Vláda xxxxxxxx podle §1 xxxxxx x. 175/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx federace x x změně dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx federace, x xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 65/2022 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/2022 Xx.:

ČÁST XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanů třetích xxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 200/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx žádostí občanů xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 309/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx §1 xx doplňuje xxxx "Xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx nebo Běloruské xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx.".

2. V §3 xxxx. 2 xx xxxxx "2023" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx žádostí x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx zastupitelských xxxxxxx

Xx. II

V xxxxxxxx xxxxx č. 308/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech, §1 xxx:

"§1

Xxxxxxxxxx §5x xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x

x) udělení dlouhodobého xxxx xx účelem xxxxxxxx,

x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx §42a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. vědeckého xxxxxxx xxxxx §42f xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx studia podle §64 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx §66 odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxx nařízení vlády x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx na zastupitelských xxxxxxx

Xx. III

V xx. XX odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 309/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 200/2022 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "2023" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

(1) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2023.

(2) Části xxxxx x třetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím dne 31. března 2024 x xxxx druhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxxx xxxxxxx platnosti §5a xxxxxx x. 65/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. r.
 

Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx:

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 79/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.3.2023 x xxxxx xxxxx x třetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.3.2024 x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx §5a xxxxxx č. 65/2022 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.