Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2023 do 31.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

79/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

79

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 22. xxxxxx 2023,

kterým xx mění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx žádostí x udělení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech x&xxxx;xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 175/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x ozbrojeným konfliktem xx území Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §5a odst. 2 xxxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 175/2022 Sb.:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanů třetích xxxx x udělení xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech

Čl. I

Nařízení xxxxx č. 200/2022 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx žádostí xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 309/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Na konci §1 xx doplňuje xxxx "To xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx nebo Běloruské xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

2. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "2023" nahrazuje xxxxxx "2024".

XXXX DRUHÁ

Změna nařízení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

X nařízení xxxxx č. 308/2022 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podávaných xx zastupitelských úřadech, §1 xxx:

"§1

Xxxxxxxxxx §5x xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x

x) udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

1. společného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx podle §42x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §42x xxxxxx o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ukrajiny xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx d) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx §64 xxxx. a) x x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cizinci s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zahraničí, xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X čl. XX xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 309/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 200/2022 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "2023" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

(1) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxx 2023.

(2) Části xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. března 2024 x část xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §5a xxxxxx x. 65/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. r.
 

Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx:

Xx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 79/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.3.2023 x xxxxx první x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.3.2024 x část xxxxx xxxxxx nařízení pozbývá xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx platnosti §5a xxxxxx x. 65/2022 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.