Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
78/2023 Sb.
22.03.2023
30.03.2023
31.03.2023
31.03.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6 a čl. II, která nabývají účinnosti 31.3.2023. Nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31.3.2024.
nařízení
nařízení vlády
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory