Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2023 do 31.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

78/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 322/2022 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

78

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 22. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 206/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 322/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §6b xxxx. 1 x §6e xxxx. 2 xxxxxx x. 65/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Ruské federace, xx xxxxx zákona x. 198/2022 Xx. x zákona x. 75/2023 Xx.:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 206/2022 Sb., x xxxxxxxxx podrobnostech xxxxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx x dočasného nouzového xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 322/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X názvu nařízení xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících služeb xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pro osoby" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx x souvisejících služeb xxxxxx".

2. X §1 xxxx. 1 x 2 a x §3 xxxx. b) x c) xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.

3. X §1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

4. X §3 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x b).

5. V §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

6. V §4 xxxx. 2 xx číslo "2023" xxxxxxxxx číslem "2024".

XXXX DRUHÁ

Změna nařízení xxxxx x. 322/2022 Xx.

Xx. II

V xx. XX xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 322/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 206/2022 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx "2023" nahrazuje xxxxxx "2024".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. III

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6 x čl. II, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2023.

(2) Toto xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Ph.D., XX.X., x. r.
 

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 78/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2023, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 6 x čl. II, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.3.2023 x xxxx nařízení xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31. března 2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.