Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2023 do 31.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.

78/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 322/2022 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

78

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 22. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 206/2022 Xx., x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx osoby s xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 322/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §6b xxxx. 1 x §6e odst. 2 xxxxxx x. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské federace, xx xxxxx xxxxxx x. 198/2022 Xx. x xxxxxx x. 75/2023 Xx.:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou

Čl. X

Xxxxxxxx vlády č. 206/2022 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování x dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxx pro žadatele x xxxxxxx dočasné xxxxxxx a xxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ochranou, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 322/2022 Xx., xx xxxx takto:

1. X názvu xxxxxxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

2. V §1 xxxx. 1 a 2 x v §3 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §1 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

4. X §3 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

5. X §3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx a)".

6. X §4 xxxx. 2 xx číslo "2023" xxxxxxxxx číslem "2024".

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x. 322/2022 Xx.

Xx. II

V xx. XX xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 322/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 206/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x udělenou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx "2023" xxxxxxxxx xxxxxx "2024".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. III

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 6 x čl. II, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2023.

(2) Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxx 2024.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 78/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 6 x čl. II, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.3.2023 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.