Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
73/2023 Sb.
15.03.2023
28.03.2023
01.04.2023
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2023, s výjimkou ustanovení §2 odst. 2 písm. l), §10 odst. 1 a §12 odst. 4 písm. b) až d), která nabývají účinnosti 1.1.2024.
nařízení
nařízení vlády
Fondy, Právní pořádek, Zemědělství