Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
8/2023 Sb. m. s.
24.11.2020
01.03.2023
03.03.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Letecká doprava, Mezinárodní smlouvy