Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení §73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
40/2023 Sb.
17.01.2023
22.02.2023
22.02.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Zdravotnictví a zdravotní pojištění