Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
38/2023 Sb.
24.01.2023
16.02.2023
01.01.2024
nález
nález Ústavního soudu
Advokacie - právní pomoc, Soudnictví (nálezy)