Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
31/2023 Sb.
25.01.2023
08.02.2023
01.03.2023
nařízení
nařízení vlády
Jedy a látky škodlivé zdraví, Obchod a služby, Zdravotnictví a zdravotní pojištění