Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

31/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

31

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 282/2013 Xx., x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 103/2020 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 zákona x. 228/2005 Xx., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 281/2013 Xx. a xxxxxx x. 383/2022 Xx., x xxxxxxxxx §6 xxxx. 2, §8a xxxx. 1 ve xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xx 4 x §9:

Xx. I

Nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 103/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X názvu xxxxxxxx xx za xxxxx "přepravu," xxxxxx xxxxx "a" x xxxxx ", x x stanovení xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxx" se xxxxxxx.

2. §3 zní:

"§3

(1) Údaje xxxxxxxx xx obchodů xxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k vývozu xxxxxxx příloha č. 5 x tomuto xxxxxxxx.".

3. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, který xxx:

"§3x

Xxxxx xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xxxxxxx x. 4 x 5 znějí:

"Příloha x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 282/2013 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxx povolení

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) kalendářní xxx a xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x Kč,

f) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxx využíváno a xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x době xxxxxx licence,

g) případné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zbraněmi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x pololetí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) využitá xxxxxxx x Kč,

g) kurzový xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx využíváno a xxxxxxx se liší x xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiné xxxx xxx x době xxxxxx licence,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

i) datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. Xxxxxxxx xx příloha x. 6, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx vlády x. 282/2013 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uživatele,

c) xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxx, pokud xx xxx mezinárodní dovozní xxxxxxxxxx vystaven x xxx vydanému povolení,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo objednávky xxxxxxxx se zamýšleného xxxxxx,

x) účel dovozu xxxxxxx též x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) specifikace xxxxxxx uvedená též x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx množství a xxxxx jednotka,

i) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx v Xx x xxxxxxxxxx xxxx, pokud má xxx xxxx informace xxxxxxxx mezinárodního dovozního xxxxxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx bez předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx českého xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxxx certifikát x xxxxxxx dodávky, xxxxxxx xxxxxx xxxxx certifikát x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žadatele, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. března 2023.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.3.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.