Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

31/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

31

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 282/2013 Xx., x stanovení xxxxxxx stanovených xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo přepravu, x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 103/2020 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 zákona č. 228/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 281/2013 Xx. x zákona x. 383/2022 Sb., x xxxxxxxxx §6 xxxx. 2, §8a xxxx. 1 ve xxxxxxx s §2 xxxx. 2 až 4 a §9:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 282/2013 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx nebo přepravu, x stanovení některých xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx uskutečnit jejich xxxxx, x x xxxxxxxxx náležitostí a xxxxx žádostí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx k xxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 103/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X názvu xxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "x" x xxxxx ", x x xxxxxxxxx náležitostí x xxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x povolení x xxxxxx" se zrušují.

2. §3 xxx:

"§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx obchodů xxxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 4 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx obchodů xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxxxx.".

3. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxx:

"§3x

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xxxxxxx x. 4 x 5 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 4 k xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x pololetí, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku,

d) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) využitá hodnota x Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx měny xxx x době xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zbraněmi x střelivem nevojenského xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x nařízení xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x vývozu

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) kalendářní xxx a pololetí, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a sídlo xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x Xx,

x) kurzový xxxxxx, pokud ve xxxxxxxxxx období bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x důsledku xxxxx xxxxx jiné xxxx xxx v xxxx xxxxxx licence,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

i) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. Xxxxxxxx xx příloha x. 6, xxxxx zní:

"Příloha x. 6 k xxxxxxxx xxxxx č. 282/2013 Sb.

Údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx konečného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x vývozu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vystaven k xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednací žádosti x vydání xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zamýšleného xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx jazyce, xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx součástí mezinárodního xxxxxxxxx certifikátu,

h) specifikace xxxxxxx uvedená xxx x anglickém xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního certifikátu, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nomenklatury společného xxxxxxx sazebníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikát xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx v Xx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x vystavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x tím, xx nebude xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx reexportovat xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx českého xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu zahraničního xxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxx orgánem xxxxxxxxxx,

x) závazek žadatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxx xxxxx xx změnit, x pokud xxxx xxxxxxxxx certifikát o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxx x zabezpečit xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x takovým požadavkem x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., LL.M., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx:

Xxx. Síkela x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 31/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.