Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

31/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

31

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 25. ledna 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených výrobků, xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vývozu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 103/2020 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 zákona č. 228/2005 Xx., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 281/2013 Xx. a zákona x. 383/2022 Xx., x xxxxxxxxx §6 xxxx. 2, §8a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §2 xxxx. 2 xx 4 x §9:

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 282/2013 Sb., x stanovení xxxxxxx stanovených výrobků, xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přepravu, x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx určené xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx, x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx žádostí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 103/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "přepravu," xxxxxx xxxxx "a" a xxxxx ", x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxx.

2. §3 xxx:

"§3

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha x. 4 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 5 x tomuto xxxxxxxx.".

3. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, který xxx:

"§3x

Xxxxx xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxxxx xxxxxxxx.".

4. Xxxxxxx x. 4 x 5 znějí:

"Příloha x. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 282/2013 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxx povolení

a) evidenční xxxxx xxxxxxxx,

x) kalendářní xxx x xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx podávána,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx, pokud ve xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx změny xxxxx jiné xxxx xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zbraněmi x xxxxxxxxx nevojenského xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x nařízení xxxxx č. 282/2013 Xx.

Xxxxx x využívání xxxxxxxx x vývozu

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxxxxxx výrobku,

d) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x sídlo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx povolení x vývozu,

e) využité xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnota x Xx,

x) kurzový xxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxx období bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx měny xxx x době xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zbraněmi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

5. Xxxxxxxx xx xxxxxxx č. 6, která xxx:

"Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx xxxxx č. 282/2013 Sb.

Údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx

x) obchodní firma xxxx xxxxx x xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k vývozu, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx obsahuje,

d) xxxxxxxxx číslo vydaného xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednací xxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx o vydání xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx dovozu xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxxxx součástí mezinárodního xxxxxxxxx certifikátu,

h) specifikace xxxxxxx uvedená xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky, k xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x Xx x xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovozního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, je-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) závazek žadatele xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvním xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., LL.M., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 31/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.