Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy
4/2023 Sb.
29.11.2022
11.01.2023
11.01.2023
sdělení
sdělení Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)