Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
448/2022 Sb.
21.12.2022
23.12.2022
23.12.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory