Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2022.


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

448/2022 Sb.
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

448

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 21. prosince 2022

o xxxxxxxxx nových voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí
 

Ministr xxxxxx podle §58 xxxx. 4 zákona x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, vyhlašuje xx xxx 25. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx:

xxxx

xxxxx

xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxx


Xxxxxxx:

Xxx. Xx. Rakušan v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.