Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
424/2022 Sb.
01.12.2022
20.12.2022
01.01.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3 a bodu 11, pokud jde o §8a, která nabývají účinnosti 1.1.2024, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti 1.1.2027.
zákon
zákon Parlamentu
Bytové hospodářství