Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé
40/2022 Sb. m. s.
09.11.2009
01.05.2014
15.11.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy