Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
313/2022 Sb.
14.10.2022
31.10.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění