Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

313/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

313

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 371/2021 Xx.:

Xx. I

Příloha k xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 55/2000 Xx., vyhlášky x. 135/2000 Sb., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., vyhlášky x. 101/2002 Xx., vyhlášky x. 291/2002 Sb., xxxxxxxx x. 493/2005 Xx., xxxxxxxx č. 620/2006 Xx., vyhlášky x. 331/2007 Sb., xxxxxxxx x. 439/2008 Xx., vyhlášky č. 244/2009 Xx., vyhlášky x. 472/2009 Sb., xxxxxxxx č. 397/2010 Xx., xxxxxxxx x. 411/2011 Sb., xxxxxxxx x. 467/2012 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 238/2013 Xx., xxxxxxxx x. 421/2013 Xx., xxxxxxxx x. 326/2014 Xx., vyhlášky x. 350/2015 Sb., xxxxxxxx x. 421/2016 Xx., xxxxxxxx x. 354/2017 Xx., vyhlášky x. 143/2018 Sb., vyhlášky x. 301/2018 Sb., xxxxxxxx x. 269/2019 Xx., xxxxxxxx č. 259/2020 Xx., vyhlášky x. 563/2020 Sb., xxxxxxxx x. 243/2021 Xx. x vyhlášky x. 482/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X příloze x Xxxxxxxx 2 bodu 6.5 písm. a) xx xxxxx "2,9495" xxxxxxxxx číslem "3,0616", xxxxx "1,7569" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,8237" x xxxxx "2,3718" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2,4619".

2. X xxxxxxx x Kapitole 4 xx x bodu 36 slova

"Výkony xxxxx

Xxxxx

81709

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx frakce

81711

Spektrofotometrické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dienů

81713

Separace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poruchy metabolizmu xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kardiologie. Xxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx aterosklerotických xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx rizikem xxx 40 %/10 xxx, s xxxxxxx xxxxxxx hyperlipoproteinémie a xxxxxxxxxxxx, x nemocných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2." zrušují.

3. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 se xxx xxxxxx bodu 37 xxxxxx xxxx, která xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxx odborností 807 a 823 xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovišť 807 x 823 xxxxx xxxxxxx poskytované xxxx.".

4. X xxxxxxx x Kapitole 4 xxxx 42.3 se xxxxx "revizním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxx 45 včetně xxxxxxx xxx:

"45.&xxxx;914 - XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx číslo

Název

35811

Zavedení / xxxxxxxx individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

35821

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestrou xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx psychiatrem. Xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx pacienty x xxxxxxxxx ze xxxxxxx X x výjimkou X17, X41.1, X41.2, X41.3, F45, X48, X51, F52, F54, X55, X59, X64, X66, F68, X69, X93.3, X98, F99 x xxxx xxx xxxxxxxx x xx. X30-X30.9.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, administrativní xxxxxxx xxxxxx pro xxxx v psychiatrii

se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ukončení rehabilitace, xxxxxxxxxx revizi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx týmové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Platnost xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35821

Xxxxxxx intervence xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x psychiatrii

se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dekompenzaci xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxx.".

6. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 1 xx xx xxxxxxx 28 xxxxxx xxxxxxx 29, xxxxx xxx:

"29. 00043 xx Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. 6 xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx 29 xx 47 xx označují xxxx položky 30 xx 48.

7. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 5.2 xx za položku 00042 xxxxxx položka 00043, xxxxx xxx:

"00043

1250".

8. X příloze x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.7. xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.8. xx xxxxx "xxx přijetí xxxxxxxx" xxxxxxx.

10. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 xx za xxx 7.1.10. xxxxxxxx xxx 7.1.11., který xxx:

"7.1.11.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx

Xxxxx xx x XX 00043. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost vedoucích xxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxx - denně 30 minut (xxxxxx xxxxxx psychoterapie xxxxxxxxx, xxx XXX - xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx medikace - xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx (X3), odpovídá xxxxxxx xxxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx (výkon x. 35023) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35022), xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx psychoterapie (frekvence 8x x xxxxxx) - pod vedením xxxxxxxxxx nebo klinického xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35610, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terapii, edukaci, xxxx pak xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotního xxxxx x potřeb, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx klinického psychologa x xxxxxx psychoterapeutickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35520, zahrnuje xxxxx psychoterapeutické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxxxxx (kognitivně - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx). X případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (rodinná xxxxxxx).

3.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx 15x v xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kognitivních funkcí, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dne, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonu x. 35817.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx dovedností, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, stres xxxxxxxxxx, podpora x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx péči x xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxx x. 35815.

5. Edukace (xxxxxxxxx 2x xxxxx) - xxxxxxx sestra xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonu x. 35823.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx lékaře xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx týdne, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 6 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pacienta. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stacionáři x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xx týdnů, neměl xx přesáhnout 3 xxxxxx. V individuálních xxxxxxxxx xxx OD 00043 xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx pojištěnce nesmí xxx xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx péče vykázaná XX 00043, xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 a 999 (xxxxx xxxxxx č. 09561).

Xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx s OD 00041 xxxx 00042.

X xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 09561).".

11. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xx xx xxxx xxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx 8, xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "je".

12. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 bodu 1 věty první xx xxxx xxxxx:

"X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 926, 931 x 999 xx xxxxxxxxx minutová režijní xxxxx ve výši 3,51 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X výkonům autorské xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 x 810 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx ve xxxx 5,26 xxxx xx xxxxx xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 108 (pouze xxxxxxxxxxxx hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,21 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 x 717 je xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 6,32 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx ve xxxx 8,43 bodu za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 je xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 12,64 xxxx za xxxxx minutu času xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 911, 916, 919, 921 a 927 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,58 xxxx za xxxxx xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 014 x 015 xx přiřazena minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,40 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx xxxxxx.".

13. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 2.1 xx xxxx "33,94-110,26" xxxxxxxxx xxxxxx "35,23-114,45".

14. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 7 xxxx 2.2 xx xxxxx "203,54" nahrazuje xxxxxx "211,27".

15. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15028 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni=1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 57289,65" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 57253,54".

16. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15030 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 872,45" nahrazují xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx= 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 836,34".

17. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 výkony č. 15050 zní:

"15050

ENDOSKOPICKÁ XXXXXXXXXXXXX

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX nad 35 x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k chirurgickému xxxxxxx - xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx složení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx samotným xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření x psychologa, endoskopické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Gastroskopie je xxx součástí xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x. 15401.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/xxxxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2449,92

XXXX:

Xx".

18. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 15050 xxxxxx xxxxx x. 15052, xxxxx zní:

"15052

IMPLANTACE XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X implantaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podstoupit xxxxxxxxxxx xxxxxx, ale jsou xxx xxx kontraindikováni x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxx nebo riziko xxxxxxx anestezie. Jedná xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x zákrok xx neprovádí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Indikace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x anesteziolog x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx gastroskopie xxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxx xx zvlášť - xxxxx kombinovat x výkonem č. 15401. Indikace x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x XXX xxx 35. X xxxxxxxx s XXX nad 35 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxx 6 xxxxxx. Xxx BMI xxx 40 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx 1 xxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

40

OF:

1/život

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2350,84

XXXX:

Xx".

19. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 15060 xx xxxxx "xx x výkony x." xxxxxxxx xxxxx "15028, 15030, 15050, 15052,".

20. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15101 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + ČV * XX + 568,45" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 511,29".

21. X příloze x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 se xx xxxxxx x. 15103 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx* ČNi) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 511,29".

22. X xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve výkonu x. 15105 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 512,00".

23. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15107 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 512,00".

24. V xxxxxxx v Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15401 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 366,08" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 342,03".

25. X xxxxxxx x Kapitole 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15403 slova "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 478,73" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 460,68".

26. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15404 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 510,69" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * MSi * ČNi) + XX * XX + 483,61".

27. X xxxxxxx v Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15406 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 1263,31" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 1221,18".

28. X xxxxxxx v Kapitole 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx ve xxxxxx x. 15410 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 3153,39" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 3147,39".

29. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15430 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 459,17" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 438,11".

30. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 109 - xxxxxxxxxxxx xx xx výkon x. 19023 vkládá xxxxx x. 19200, xxxxx xxx:

"19200

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX AKTIVITY, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX SCHOPNOSTI X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX CHOROBAMI

Validizovaný xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x revmatickými xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxx x objektivního xxxxxx x anamnestických xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Má xxxxxxxxx xxxxxxx výstup. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

10

XX:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne".

31. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 117 - kardiologie - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 17320 vkládá xxxxx x. 17519, xxxxx xxx:

"17519

XXXXXX KARDIOSTIMULACE XXXXXXXXXX SYSTÉMU XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xx implantaci xxxxxxxxxxxxxxx, dvoudutinového, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výkonů: x. 17625, 17629, 55211, 55213, 55217.

Xxxxx xx xxxxxxxxx:
1. x pacientů, x xxxxxxx xx xxxxxx pravděpodobnost, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedla xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx selhání,
2. u xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx alternativa re xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

60

OF:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xxx".

32. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 205 - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x. 25137 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Ii * XXx * ČNi) + XX * XX + 741,33" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 1971,04".

33. X xxxxxxx x Kapitole 205 - xxxxxxxxxxx x ftizeologie se x xxxxxx xxxxxx x. 25213 věta xxxxx xxxxxxx.

34. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 306 - xxxxxx x dorostová psychiatrie xxxxx x. 36022 xxx:

"36022

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xx xxxxxxxx psychopatologii xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx dokumentace.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8

ZULP:

Ne".

35. X příloze x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výkon x. 43023 xxxxxx xxxxx x. 43050, xxxxx xxx:

"43050

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PROSTŘEDKU

Aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x xxxxxx xxxx, xxxxx x krku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxxxx ochranného prostředku xxxxxx na velikosti xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

1/1 xxxxx xxxx x x xxxxxxx radioterapie

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 0

XXXX:

Xx".

36. X příloze v Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx popisu xxxxxx x. 43113 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxx cyklus." a xxxxx "XX: 1/1 xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "XX: 1/1 xxxxxxxxx xxxxxx".

37. X xxxxxxx x Kapitole 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxx x. 43113 xxxxxx výkon x. 43210, xxxxx xxx:

"43210

XXX-XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu (xxx. xxxxxxxxxx) na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx topografie xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přesné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za současného xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx léčených xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

X2

2

180

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

180

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3251,25

ZULP:

Ne".

38. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výkon č. 43425 xxxxxx xxxxx x. 43434, který xxx:

"43434

XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX 3X XXXXXX POVRCHU XXXX X REÁLNÉM XXXX - 1 POLE

Surface xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx plánovacím XX. Xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx léčených xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx stěny, kůže, xxxxxxx, stereotaktické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x stereotaktického xxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 43317 x 43319.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

15

X2

2

5

XX:

10/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

15

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 80,51

XXXX:

Xx".

39. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxx x. 43515 xxxxxxxx xxxxxx č. 43601, 43603 x 43605, xxxxx xxxxx:

"43601

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx je součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objemů x xxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x. 43603, 43605 x 89617 x jeden xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1268,60

XXXX:

Xx

43603

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx x rizikových xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43605 x 89617 x xxxxx den.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1716,22

XXXX:

Xxx

43605

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX FÁZE XXXXXXXXX XXXXX (4X-XX)

Xxxxx je xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxx. XX data slouží x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakreslení cílových xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objemu. 4X-XX xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx polohy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx 4X-XX xxx plánování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx hrudníku x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx radioterapii xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43603 x 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2965,33

XXXX:

Xx".

40. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 511 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx výkon x. 51235 xxxxxxx.

41. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xxxxx x. 51237 xxxxxxx.

42. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se za xxxxx x. 51239 xxxxxxxx xxxxxx č. 51283, 51285, 51287 x 51289, které xxxxx:

"51283

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XXXXXXX SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

60

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1352,77

XXXX:

Xxx

51285

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

2/1 rok

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1524,95

XXXX:

Xxx

51287

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX DISEKCE XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tělesa xxxx x xxxxx xxxxxx x individuálně xxxxxx částí xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/1 xxx

XX:

X - pouze při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1488,53

XXXX:

Xxx

51289

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X DISEKCÍ SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx tukového tělesa xxxx s xxxxx xxxxxx a individuálně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v podpaží xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx vykázat s xxxxxxx č. 51239.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1916,50

XXXX:

Xxx".

43. X xxxxxxx x Kapitole 531 - chirurgie - xxxxxxx 3 se xx xxxxx x. 51311 xxxxxx xxxxx x. 51319, xxxxx xxx:

"51319

XXXXXXX ORGÁNŮ K XXXXXXXXXXXXX - LEDVINY

Výkon xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxxxxxxx x transplantaci. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kondice xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx perfuzního tlaku, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

X2

2

150

XX:

XX - xxxxx xx spec. xxxx. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

240

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1650,14

XXXX:

Xxx".

44. X příloze x Xxxxxxxx 531 - chirurgie - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 51765 vkládají xxxxxx x. 51767 x 51800, xxxxx znějí:

"51767

ROBOTICKY XXXXXXXXXX XXXXXXX KOLON

Výkon xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stádia X-XXX, xxxxx xx vhodný x xxxxxxxxxxxxx operační xxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (výkon x. 51881). Xxxxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezokolické xxxxxx. K xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 76703 - Materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx portů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 76701.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

210

X2

2

210

XX:

1/1 xxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

210

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 14981,66

XXXX:

Xx

51800

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Indikace: Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx junkce xxxxxxxxxx xxxxxx xX1-xX3 xX0-xX3 xX0, vhodný k xxxxxxxxx xxxxxxxxx operační xxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (x. 51881). Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx otevřenou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 76701), xxxxx xx xxxxxxxx 1x (xxxxxxxx portu xx xxxxxx dutiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Dále xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. (č. 76703), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 14x.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

420

X3

3

420

XX:

1/1 xxx, 1/život

OM:

SH - xxxxx na spec. xxxx. xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

420

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 36965,74

XXXX:

Xx".

45. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 535 - xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx výkon č. 55241 vkládá xxxxx x. 55245, xxxxx xxx:

"55245

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX MECHANICKÉ XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx akutního xxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxx myokardu. Xxxxx xxx vykázat u xxxxxxxx x akutním xxxxxxxx života v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxx ischemie xxxxxxxx x poruchou koronární xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 den

OM:

SH - xxxxx na xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2687,93

ZULP:

Ne".

46. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 517 - xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 57243 věta xxxxxxxx xxxxxxx.

47. V příloze x Kapitole 537 - hrudní chirurgie - skupina 3 xx za xxxxx x. 57251 xxxxxx xxxxx x. 57262, xxxxx zní:

"57262

EX XXXX XXXXXXX A REKONDICE XXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x marginálních xxxxx xxxx, které xx xxxx xxx tohoto xxxxxxx kontraindikovány x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx od xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ventilaci x kontinuální xxxxxxx xxxxx x kontrolou xxxxxxxxxx xxxxx, teploty, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx štěpu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

360

X2

2

360

XX:

XX - pouze xx spec. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

360

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 7089,89

ZULP:

Ne".

48. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61117 xxx:

"61117

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX NERVU

Revize a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mikrochirurgickou xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 2738,74

XXXX:

Xx".

49. X příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61117 xxxxxx xxxxx x. 61118, xxxxx xxx:

"61118

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX - ZA XXXXX XXXXX PŘIČTI

Revize x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx se vykazuje xxx xxxxxx druhého x dalšího xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1161,42

ZULP:

Ne".

50. X xxxxxxx x Kapitole 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx č. 61131 xxxxxx výkon č. 61133, xxxxx xxx:

"61133

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx melanomu x xxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Uzávěr xxxxxxx jiným způsobem (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2846,95

XXXX:

Xx".

51. X příloze x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx č. 61135 xxx:

"61135

XXXXXXXXXXXXXXXXX KOŽNÍM ŠTĚPEM X XXXX TLOUŠŤCE XX 20 XX2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plné xxxxxxxx x rozsahu xx 20 cm2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 61136. Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2156,22

XXXX:

Xx".

52. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61135 xxxxxx xxxxx č. 61136, xxxxx xxx:

"61136

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX V XXXX XXXXXXXX DO 20 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2, xxxxxxx rozsah xx 20 cm2 je xxxxxxxxx výkonem x. 61135. Xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 20 xx2&xxxx;xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatným výkonem.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

20

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 611,78

XXXX:

Xx".

53. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx č. 61147 xxx:

"61147

XXXXXXXX DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 CM2

Uzávěr defektu xxxxxxx xx xxxxxxx 10 cm2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1932,46

XXXX:

Xx".

54. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 se xx xxxxx x. 61147 xxxxxx výkon x. 61148, který xxx:

"61148

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX PŘIČTI

Uzávěr xxxxxxx xxxxxxx do rozsahu 10 cm2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx uzávěru sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výkon xx xxxxxxxx xxx krytí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 759,66

XXXX:

Xx".

55. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61149 xxx:

"61149

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX LALOKEM XXXXXXX XX 10 DO 20 XX2

Xxxxxx defektu xxxxxxx do xxxxxxx 10 až 20 xx2. Včetně uzávěru xxxxxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) se xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (ČV):

70

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2811,59

XXXX:

Xx".

56. V příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxx x. 61149 xxxxxx xxxxx č. 61150, xxxxx xxx:"

"61150

XXXXXXXX DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX 20 CM2 - XX XXXXX XXXXX PŘIČTI

Uzávěr xxxxxxx lalokem xx xxxxxxx 10 xx 20 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx suturou. Xxxx xxxxxx uzávěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx při krytí xxxxxxx druhým x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx jednoho operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

50

OF:

bez omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1261,03

XXXX:

Xx".

57. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61151 xxx:

"61151

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní transplantát xxxx lalok) xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3863,84

XXXX:

Xx".

58. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61151 xxxxxx xxxxx x. 61152, xxxxx zní:

"61152

UZAVŘENÍ DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 CM2 - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxx 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1798,33

XXXX:

Xx".

59. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 výkony x. 61209 x 61219 xxxxx:

"61209

XXXXXXXX FLEXORU

Uvolnění srůstů xxxxxx flexoru x xxxxxx otevřeným operačním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3729,35

XXXX:

Xx

61219

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx extenzoru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 3555,35

XXXX:

Xx".

60. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61227 x 61233 znějí:

"61227

CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ XXXXXXX

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2298,86

XXXX:

Xx

61233

XXXXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metakarpofalangeálního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx otevřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2609,89

ZULP:

Ne".

61. X příloze v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61245, 61247, 61253 x 61255 xxxxx:

"61245

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx šlachové pochvy.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

5/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1859,37

XXXX:

Xx

61247

XXXXXXX KARPÁLNÍHO TUNELU

Dekomprese xxxxxx xxxxxxxx discizí xxx. xxxxx xxxxxx xxx syndrom canalis xxxxx. Použitá xxxxxxxxx xx vykazuje samostatným xxxxxxx. Použití antiadhezivního xxxx se svolením xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx operačních xxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1867,90

XXXX:

Xx

61253

XXXXXXXX/XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pruhů x xxxx dlaně ruky x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx lze xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fibromatózy xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 3603,89

XXXX:

Xx

61255

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X KONTRAKTUROU XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

1/1 den

OM:

bez omezení

Čas xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 4199,47

XXXX:

Xx".

62. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61409 xxx:

"61409

XXXXXXXX X PŘITAŽENÍ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Plná xxxxxx xx 10 xxx xxxx xxxxxx, nad 10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xx určitých xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/xxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2312,68

XXXX:

Xx".

63. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xxxxx x. 61133 xxxxxxx.

64. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 61139 xxx:

"61139

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1968,09

XXXX:

Xx".

65. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se za xxxxx x. 61139 xxxxxx výkon x. 61140, xxxxx zní:

"61140

ODBĚR XXXXXXXXXX XXXXX - XX XXXXX DALŠÍ XXXXXX

Xxxxx autologního xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx štěpu.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 443,55

XXXX:

Xx".

66. X příloze v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 výkony x. 61215, 61217 xxxxx:

"61215

XXXXXXXXXXXX XXXXXX FLEXORU XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 5396,07

XXXX:

Xx

61217

XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transpozicí. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x náhradě xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

120

OF:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 4764,88

XXXX:

Xx".

67. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 2 výkon x. 61231 xxx:

"61231

XXXXXXXXXX XXXXXXX XX NEBO XX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx interfalangeálního kloubu.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

100

XX:

5/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

100

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4957,40

XXXX:

Xx".

68. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkon x. 66431 zní:

"66431

REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx falangy xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx kostního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6032,30

XXXX:

Xx".

69. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx výkonu č. 66837 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3", xxxxx "INDX 2" xx xxxxxxxxx indexem "XXXX 3" a xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 205,44" xx xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 1764,61".

70. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66419 xxx:

"66419

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX

Xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x ruky x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx (aloplastiky).

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

180

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

180

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 8777,50

ZULP:

Ne".

71. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 xxxxx č. 66433 xxx:

"66433

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXXX KAŽDOU XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx nebo délky xxxxxxx xxxx metakarpu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx druhou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxx. Xxxxx navazuje na x. 66431 a xxx vykázat pouze x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx kostního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx omezení

OM:

H - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1718,17

XXXX:

Xx".

72. V příloze x Xxxxxxxx 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66437 xxx:

"66437

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6882,41

XXXX:

Xx".

73. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx výkon x. 71023 xxxxxxxx xxxxxx x. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 a 71036, xxxxx znějí:

"71031

SIGNÁLNÍ VÝKON XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - UCHO XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, SLUCH X NORMĚ

Signální výkon, xxxxx podává xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx pravého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71032

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X RESCREENINGU XXXXXX - XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX SLUCHU

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pozitivní xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71033

XXXXXXXX VÝKON XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX X NORMĚ

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonem x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71034

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX A RESCREENINGU XXXXXX - XXXX XXXX, XXXXXXXXX SCREENING, XXXXXXX SLUCHU

Signální xxxxx, xxxxx podává xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx (rescreeningové) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ucha xxxx pozitivní výsledek (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx vykazuje xxxxxxxx x výkonem x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71035

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx XXXX (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx responses) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx XXXX (x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx ve xxxxx klidné xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zákonným zástupcům xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx BERA xx objektivní neinvazivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sluchové xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. AABR je xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx XXXX/XXX, případně XXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x perinatologii, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx u rizikového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vyšetření otoakustických xxxxx neúspěšné, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Oboustranný xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX s xxxxxxx odstupem xx XXX xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 38,65

XXXX:

Xx

71036

XXXXXXXXXXX XXXXXX U XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (KOJENCE) - XXXXXXXXXXX BERA

Automatická BERA (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx k xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx novorozenců. Xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx screeningu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo navazuje xx pozitivní výsledek XXX rescreeningu fyziologického xxxxxxxxxxx na XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x oboustranný xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 56,38

XXXX:

Xx".

74. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 71111 zní:

"71111

TÓNOVÁ XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČSN XXXXX 8253-3.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

S2

2

15

OF:

6/1 rok

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

25

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 23,45

XXXX:

Xx".

75. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx se na xxxxx popisu výkonu x. 71112 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx.".

76. X příloze x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x. 72115 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3" x index "XXXX 2" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "INDX 3".

77. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx výkon x. 73023 zní:

"73023

VYŠETŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH (XXXX) XX ÚČELEM XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx x test, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciál xxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sluchovým xxxxxx x xxxxxxxx mozkového xxxxx. Xxxxxxxx BERA xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senzorineurální xxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx prahová xxxxxxxxxxx (xxxx. usereeningu xxxxxx xxxxxxxxxxx); xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvukového xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx onemocnění (roztroušená xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxxx xxxx); neuromonitoring xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úhlu; xxxxxxxx xxxxxxxxxx poškození xxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx asfyxie). Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 868,37

XXXX:

Xx".

78. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx výkony x. 73028 x 73029 xxxxx:

"73028

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláskových xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx bdělosti. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neonatologických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x novorozenci. X pozitivního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx rescreening x časovým xxxxxxxx xx ORL xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

10

X2

2

20

XX:

1/xxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 18,67

XXXX:

Xx

73029

XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx emise xxxxxxxxxx) x xxx opakované xxxxxxxxxx xx indikováno xxxxxxxx xxxxxxxxx sluchu. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

X2

2

30

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 29,78

ZULP:

Ne".

79. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za xxxxx č. 75323 xxxxxx xxxxx x. 75324, xxxxx xxx:

"75324

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX MEMBRÁNY

Našití dárcovské xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rohovky, xxxxxxxx jako náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxx. Indikován x diagnóz H16, X19 podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 0,1 xx2&xxxx;xx xx 2 xx2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech (xxxxxxx x hlubších xxxxxxx) xx nutné amniové xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vrstvách. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x xx 1-2 týdny x xxx, že maximální xxxxx aplikací xx 5 v xxxxx xxxxx jednoho patologického xxxxx xx xxxxxx xxx. Pokud nedojde xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

5/1 xxxxxxx xxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3520,63

ZULP:

Ne".

80. X xxxxxxx x Kapitole 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxx č. 75329 xxxxxxx.

81. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 75335 xxx:

"75335

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX V XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 1 XXX

Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx třikrát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx k jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Indikace: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úhlu x glaukomu x xxxxxxxxx xxxxx.
- Laserová xxxxxxxxxxxxxxxxx - laserová xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Indikace: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhlu xxxxxxxxx pacientů.
- Pupiloplastika - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: zúžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx.
- Xxxxxxxx iridoplastika (xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx duhovky. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x uzavřeným xxxxx.
- Xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxxxxxxxx operaci. Indikace: xxxxxxxxxxxx filtrace po xxxxxxx.
- Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx či zadní xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

20

XX:

1/1 den, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 240,04

XXXX:

Xx".

82. X xxxxxxx x Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 xx za xxxxx x. 75337 xxxxxx xxxxx x. 75338, xxxxx xxx:

"75338

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ANTIGLAUKOMOVÁ (1 XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oblast xxxxxxxxxx xxxxxx. Indikace: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx interno xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předpokládané xxxxxx míře závažných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx antiglaukomových zákroků. Xxxxx lze xxxxxxx xxx po předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 6188,42

ZULP:

Ne".

83. X příloze x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxxx x. 75339 x 75437 zrušují.

84. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 735 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx před xxxxx x. 75347 xxxxxxxx xxxxxx č. 75329, 75339, 75340 x 75342, které xxxxx:

"75329

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zakřivené xxxxxxx x plné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dárce x xxxxxxx banky, xxxxxxxx x implantací xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - X16, H17, X18 podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x ztrátových xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavů.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

90

XX:

4/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 12554,17

XXXX:

Xx

75339

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX EXTERNO - XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, eventuálně x použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx glaukomu xx indikována při xxxxxxxx glaukomového xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx terapii, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3504,94

XXXX:

Xxx

75340

XXXXXXXXX OPERACE X XXXXXXXX AB EXTERNO - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx glaukomu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nepenetrující xxxxxx vedou k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nitroočního tlaku x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nitrooční tlak xx xxxxx než x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Vyšší xxxxxxxxxx nitrooční xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx xx srovnání x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ab xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 3374,75

XXXX:

Xxx

75342

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX INTERNO

Metody xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění při xxxxxxxxxxxxx xxxxx laserové xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Míra xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ab xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (perforující výkony xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - xxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4222,59

XXXX:

Xx".

85. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 735 - xxxxxxxxxxxx - skupina 3 xx za xxxxx x. 75427 vkládají xxxxxx č. 75437 x 75438, xxxxx xxxxx:

"75437

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dárce x xxxxxx přenesení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx indikován xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž rohovkový xxxxxxx zůstává nepoškozený.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 10400,26

XXXX:

Xx

75438

XXXXXXXXXXXXX ROHOVKOVÉHO XXXXXXXX

Xxxxx xx x xxxxxxx poškozené vrstvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Descemetovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlubokého xxxxxxxx xxxxxxx pacienta za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X transplantaci je xxxxxxx xxx připravená xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx chirurg xxxxxxxxx tkáň xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x dárcovské rohovky. Xxxxxxx xx xxxxxxx x lokální (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx (X18.1 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x některé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X18.5 podle Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 14320,85

XXXX:

Xx".

86. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - klinická biochemie xx výkon x. 81239 xxxxxxx.

87. X xxxxxxx x Kapitole 801 - klinická xxxxxxxxx xx za xxxxx x. 81771 xxxxxx xxxxx č. 81772, který zní:

"81772

STANOVENÍ XXXXXXXXX - 3 X XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx selhávání, xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánové fibrotizace, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx provádí xx základě indikace xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

4/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas výkonu (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 764,22

ZULP:

Ne".

88. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 810 - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxx č. 89337 xxxxxx výkon č. 89342, xxxxx xxx:

"89342

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PERIFERNÍCH XXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx intravaskulární xxxxxxxxx xxxxx periferní, xxxxx, xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx aorty. Xxxxxxx se pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paprsku (XXXX). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx zákroku xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dni pouze xxxxxxxxx. Navazuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, perkutánní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx plátu x xxxxxxxxxxx v tepenném xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; 3X posouzení intervenčního xxxxxx xx periferních xxxxxxx xxx angiograficky xxxxxxxxxxxxxxx efektu xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx trombóza, xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx stenózy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxxxxxx řečišti, posouzení xxxxxxxxxx reziduálních organických xxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pánevní xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx léčbě xxxxxxx xxxxx trombózy x rekanalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx pánevního xxxxxxx x xxxxxxxx výběru x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx stentů x stentgraftů xxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, neadekvátní xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx navazuje xxxxxxxxx xx xxxxxx x. 89411, 89415, 89417, 89445, 89443, 89423, 89331, 89409, 89362, xxxxxxxx další xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

X3

3

10

XX:

1/1 xxx

XX:

X - pouze xx specializovaném pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1847,80

XXXX:

Xxx".

89. V xxxxxxx x Kapitole 816 - xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxx se xx xxxxx x. 94239 xxxxxxxx xxxxxx x. 94297 x 94298, xxxxx xxxxx:

"94297

XXXXXXXXX XXX/XXXX X RÁMCI NOVOROZENECKÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX V XXXXXXX XXXX (QR-PCR) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, těžké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx metodou kvantitativní XXX x reálném xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 SMN1 xxxx x počtů XXXX (X cell xxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx T xxxxxxxxx x KREC (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx B lymfocyty x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx screeningu. Xxxxx lze x xxxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx vykazovat na xxxxx pojištěnky - xxxxx, a to x xxxxxxxxx x xxxxxxx vícečetného těhotenství x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx

94298

XXXXXXXXX XXX/XXXX X RÁMCI NOVOROZENECKÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXX XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX VÝSLEDEK

Výkon xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX v reálném xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 XXX1 xxxx x xxxxx XXXX (X cell xxxxxxxx excision xxxxxxx) xxx T xxxxxxxxx x XXXX (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx B xxxxxxxxx x suchých xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx screeningu. Xxxxx xxx x xxxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx (novorozence) při xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnky - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vícečetného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx max. 2krát xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx".

90. X xxxxxxx xx xx xxxxx Kapitoly 818 - laboratoř hematologická xxxxxxxx xxxxxx č. 96898 a 96899, xxxxx xxxxx:

"96898

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CELKOVÝ XXXXX XXXXX NA XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mok, xxxxxxxxxx x pleurální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tekutina - xxxxxxx, perikardiální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx odpovídajícího xxxx xxxxxxxxxxxxx hematologického xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

0,5

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

6

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 72,40

XXXX:

Xx

96899

XXXXXXX TĚLNÍCH XXXXXXX - PREKLASIFIKACE XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mok, xxxxxxxxxx x pleurální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tekutina - ascites, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x bronchoalveolární xxxxxx) x použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx digitální morfologii.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

5

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

10

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 21,01

ZULP:

Ne".

91. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx x. 87213 xxxxx "XX: 12/1 xxxxx, 25/1 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "XX: 20/1 xxxxx, 25/1 xxx".

92. X příloze x Xxxxxxxx 823 - laboratoř xxxxxxxxx xx ve xxxxxx x. 87217 slova "XX: 20/1 xxxxx, 40/1 xxx" nahrazují xxxxx "XX: 50/1 xxxxx, 80/1 rok".

93. X příloze v Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výkon x. 87445 vkládá xxxxx x. 87446, xxxxx xxx:

"87446

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX KOEXPRESE X16 A XX67 XXX TRIAGE XXX XXXXXXXXXXX XXX VE XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx provedení duální xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx p16 x Xx67 na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cervikovaginálním xxxxxx nebo z xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx třídící xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 16 anebo xxx 18 XXX xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děložního xxxxx x 35. a 45. roce života x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx - xxxxx x. 95203.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

10

X2

2

20

XX:

1/1 xxx, 2/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 863,97

XXXX:

Xx".

94. X xxxxxxx se na xxxxx Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 87700 x 87701, xxxxx xxxxx:

"87700

XXXXXXX XX-X1 - IMUNOHISTOCHEMICKÉ XXXXXXXXX XXX PREDIKTIVNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kitem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozvahy patologa xxx xxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx antigenů xxxx xxxxxx součástí (epitopů) x xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx preparátech) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx XXX, XXX nebo XX skóre. Výkon xxxxxxxx morfometrické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 87135.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

X2

2

70

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

110

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6588,18

XXXX:

Xx

87701

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX TKANÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (XXX)

Xxxxxxx se xxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aberací xxxxxxx sekvenování nové xxxxxxxx (NGS) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx DNA xxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x nádorové xxxxx (xxxxxxxx nebo zalité xx parafínu, případně x cytologických preparátů), x xx za xxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povahy xx základě interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 1x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

70

X1

1

530

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

600

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 32273,29

XXXX:

Xx".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, XXXX, v. x.

Informace

Právní předpis č. 313/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.