Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

313/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

313

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 371/2021 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxx x. 55/2000 Xx., xxxxxxxx x. 135/2000 Sb., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., vyhlášky x. 101/2002 Xx., vyhlášky x. 291/2002 Xx., xxxxxxxx x. 493/2005 Xx., vyhlášky x. 620/2006 Xx., xxxxxxxx x. 331/2007 Sb., xxxxxxxx x. 439/2008 Xx., xxxxxxxx x. 244/2009 Xx., xxxxxxxx x. 472/2009 Xx., xxxxxxxx x. 397/2010 Xx., xxxxxxxx č. 411/2011 Sb., vyhlášky x. 467/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Xx., vyhlášky x. 421/2013 Xx., xxxxxxxx x. 326/2014 Xx., xxxxxxxx č. 350/2015 Xx., xxxxxxxx x. 421/2016 Xx., xxxxxxxx č. 354/2017 Xx., xxxxxxxx č. 143/2018 Xx., xxxxxxxx x. 301/2018 Sb., xxxxxxxx x. 269/2019 Xx., vyhlášky č. 259/2020 Sb., xxxxxxxx x. 563/2020 Sb., xxxxxxxx x. 243/2021 Xx. a xxxxxxxx x. 482/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 2 xxxx 6.5 xxxx. x) xx číslo "2,9495" xxxxxxxxx xxxxxx "3,0616", xxxxx "1,7569" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,8237" x xxxxx "2,3718" xx nahrazuje číslem "2,4619".

2. X xxxxxxx x Kapitole 4 xx x xxxx 36 xxxxx

"Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

81709

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx lipoproteinové xxxxxx

81711

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

81713

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx specializovaných poradnách xxx poruchy metabolizmu xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kardiologie. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx rizikem xxx 40 %/10 xxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x nemocných x xxxxxxxx mellitus xxxx 2." xxxxxxx.

3. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx pod xxxxxx xxxx 37 xxxxxx xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 807 a 823 xxxx určeny xxx xxxxxxxx odbornosti pracovišť 807 x 823 xxxxx xxxxxxx poskytované xxxx.".

4. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxxx 42.3 xx xxxxx "xxxxxxxx lékařem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxx 45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"45.&xxxx;914 - XXXXXX XXX PÉČI X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx číslo

Název

35811

Zavedení / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx individuální

35821

Krizová xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx pacienty x xxxxxxxxx xx skupiny X x xxxxxxxx X17, F41.1, F41.2, X41.3, F45, X48, X51, F52, F54, X55, X59, F64, X66, F68, X69, X93.3, X98, F99 x xxxx xxx xxxxxxxx s xx. X30-X30.9.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychiatrické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx rehabilitačního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx konzultace xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx rehabilitace xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx však 10x x xxxxxxx jednoho xxxxx. Xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35821

Xxxxxxx intervence xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x psychiatrii

se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dva xxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxx.".

6. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 bodu 1 xx xx xxxxxxx 28 vkládá xxxxxxx 29, xxxxx xxx:

"29. 00043 je Xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x psychiatrickou xxxx xxxx poskytované péče xxx. 6 xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx 29 až 47 se označují xxxx položky 30 xx 48.

7. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 5.2 xx xx xxxxxxx 00042 xxxxxx xxxxxxx 00043, která xxx:

"00043

1250".

8. X příloze v Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.7. xx xxxxx "xx záznamovým zařízením" xxxxxxx.

9. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.8. xx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

10. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xx xx xxx 7.1.10. doplňuje xxx 7.1.11., který xxx:

"7.1.11.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx OD x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx

Xxxxx xx x OD 00043. Xxxx je poskytována xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx obsahem jsou xxxxxxxx personálu xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxx - xxxxx 30 xxxxx (obdoba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupinová, xxx XXX - xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxx x personálu xxxxxxx xxxxxxxxxx, zmapování xxxxxxx předešlého xxx, xxxxxxxxx individuálních i xxxxxxxxxxx aktivit xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (X3), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35023) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35022), xxxxx stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx psychoterapie (xxxxxxxxx 8x v měsíci) - xxx vedením xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kvalifikací, odpovídá xxxxxx č. 35610, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nejčastěji xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, relaxační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, muzikoterapii, psychogymnastiku.

2. Individuální xxxxxxxxxxxxx - frekvence xx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35520, xxxxxxxx xxxxx psychoterapeutické xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kognitivně - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).

3.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx 15x x měsíci) - xxxxxxxx skupinový xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx stylu, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx deeskalace, xxxxxxxxx xxxxxxx, nácvik xxxxxxxxxxx technik - xxxxxxx sestra xxx xxxx v psychiatrii, xxxxxxxx xxxxxx x. 35817.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx narušených xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx dovedností, xxxxxxxx xxxxxxxx na zvládání xxxxxxx xxxxxxx, stres xxxxxxxxxx, podpora x xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx xx běžného xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx psychiatrické xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Provádí xxxxxx xxx péči x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35815.

5.&xxxx;Xxxxxxx (xxxxxxxxx 2x xxxxx) - xxxxxxx sestra pro xxxx v psychiatrii, xxxxxxxx xxxxxx č. 35823.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx stacionáři, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx lékaře xx každodenně, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx poskytována 6 xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnímu stavu x xxxxxxxxx pacienta. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x řádu xxx xx týdnů, xxxxx xx přesáhnout 3 xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX 00043 vykázat x xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou.

Na rodné xxxxx pojištěnce xxxxx xxx vykázán v xxx, xxx xx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx XX 00043, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 x 999 (xxxxx xxxxxx x. 09561).

Xxxx xxxxx současně xxxxxxx x XX 00041 nebo 00042.

X xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (lze xxxxxxx mezioborový výkon x. 09561).".

11. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 7 xx ve xxxx první xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 8, není" xxxxxxxxx xxxxxx "je".

12. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 7 xxxx 1 věty první xx xxxx znějí:

"K xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx nefrologických xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 926, 931 x 999 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 3,51 bodu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 x 810 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 5,26 bodu za xxxxx minutu času xxxxxx.

X výkonům autorské xxxxxxxxxx 108 (pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazba xx výši 4,21 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 x 717 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6,32 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 je xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx výši 8,43 bodu za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx výši 12,64 xxxx za xxxxx minutu xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 911, 916, 919, 921 x 927 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,58 xxxx xx xxxxx xxxxxx času výkonu.

K xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 014 a 015 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,40 bodu xx jednu xxxxxx xxxx xxxxxx.".

13. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 2.1 xx text "33,94-110,26" xxxxxxxxx xxxxxx "35,23-114,45".

14. X příloze v Xxxxxxxx 7 bodu 2.2 xx xxxxx "203,54" xxxxxxxxx xxxxxx "211,27".

15. X příloze x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15028 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σni=1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 57289,65" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 57253,54".

16. X příloze x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se ve xxxxxx č. 15030 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 872,45" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx= 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 836,34".

17. X příloze v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 15050 xxx:

"15050

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

X xxxxxxxxxxxx gastroplikaci xxxx xxxxxxxxxx pacienti s XXX xxx 35 x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - na xxxxxxx xxxxxxxxxx multidisciplinárního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxx proběhne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx součástí výkonu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 15401.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/život

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. prac. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2449,92

XXXX:

Xx".

18. V xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 15050 xxxxxx xxxxx x. 15052, xxxxx xxx:

"15052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X implantaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx indikováni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx operační xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx léčby xxxxxxx, xxx x xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proběhne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týmu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proběhne xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontraindikací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx zákroku xx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx - nelze kombinovat x výkonem č. 15401. Indikace x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx s XXX xxx 35. X xxxxxxxx s XXX xxx 35 xx adekvátní použití xxxxxx x xxxxx xxxxx 6 xxxxxx. Xxx BMI nad 40 xx adekvátní xxxxxxx xxxxxx s xxxxx léčby 1 xxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2350,84

ZULP:

Ne".

19. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 15060 xx slova "xx x xxxxxx x." xxxxxxxx xxxxx "15028, 15030, 15050, 15052,".

20. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx ve xxxxxx x. 15101 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 511,29".

21. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15103 xxxxx "Bodová hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx* XXx) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 511,29".

22. V xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15105 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 512,00".

23. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15107 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 512,00".

24. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx ve výkonu x. 15401 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 366,08" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * MSi * ČNi) + XX * RO + 342,03".

25. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15403 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 478,73" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 460,68".

26. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15404 slova "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 510,69" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 483,61".

27. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15406 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 1263,31" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 1221,18".

28. X xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15410 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 3153,39" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 3147,39".

29. V xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15430 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 459,17" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * RO + 438,11".

30. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 109 - xxxxxxxxxxxx xx xx výkon x. 19023 xxxxxx xxxxx x. 19200, xxxxx zní:

"19200

VALIDIZOVANÝ INDEX XXXXXXXXX AKTIVITY, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X PACIENTŮ S XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx index xx xxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x revmatickými xxxxxxxxx. Je to xxxxxxxxx xxxx sestávající x objektivního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx klinickém xxxxxxxxx. Xx zpravidla xxxxxxx výstup. Xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

XX:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx".

31. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 117 - xxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx výkon x. 17320 vkládá xxxxx č. 17519, xxxxx zní:

"17519

TRVALÁ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KOMOR

Výkon xxxxxxxx na implantaci xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx thorakotomie). Xxxxx xx xxxxxxx x jednomu x xxxxxxxxxxxxx výkonů: č. 17625, 17629, 55211, 55213, 55217.

Xxxxx je xxxxxxxxx:
1. x pacientů, x xxxxxxx xx xxxxxx pravděpodobnost, xx xx nefyziologická xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. x xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx alternativa xx xxxxxxxxxxxxxx terapie.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ano".

32. V xxxxxxx x Kapitole 205 - xxxxxxxxxxx x ftizeologie xx x xxxxxx výkonu x. 25137 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 741,33" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * MSi * ČNi) + XX * XX + 1971,04".

33. X xxxxxxx v Kapitole 205 - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x popisu výkonu x. 25213 věta xxxxx zrušuje.

34. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 306 - xxxxxx x dorostová psychiatrie xxxxx x. 36022 xxx:

"36022

XXXXXX VYŠETŘENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, diferenciální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, zápis xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8

ZULP:

Ne".

35. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx č. 43023 vkládá xxxxx x. 43050, xxxxx xxx:

"43050

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX OCHRANNÉHO XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dermatitidy xxxxxxx x pacientů x xxxxxx prsu, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxxxx ochranného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

S2

2

5

OF:

1/1 xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 0

ZULP:

Ne".

36. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x. 43113 xxxxxxxx xxxx "V případě xxxxxxx nádorových afekcí xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxx cyklus." a xxxxx "XX: 1/1 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "XX: 1/1 xxxxxxxxx cyklus".

37. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxx x. 43113 xxxxxx xxxxx x. 43210, xxxxx zní:

"43210

OFF-LINE XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx výkonu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx původního plánu (xxx. xxxxxxxxxx) na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx přesné aplikace xxxxx xx cílového xxxxxx xx současného xxxxxxx rizikových orgánů. Xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx léčených xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx, plic, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

X2

2

180

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

180

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3251,25

XXXX:

Xx".

38. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx výkon č. 43425 vkládá xxxxx x. 43434, xxxxx xxx:

"43434

XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX MONITORACE 3X XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXX - 1 POLE

Surface xxxxxx xxxxxxxxxxxx (SGRT) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx a její xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx CT. Xx indikován u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx stěny, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x stereotaktického xxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 43317 x 43319.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

15

K2

2

5

OF:

10/1 xxx

XX:

X - pouze xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

15

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 80,51

XXXX:

Xx".

39. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - radiační xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 43515 vkládají xxxxxx x. 43601, 43603 x 43605, xxxxx xxxxx:

"43601

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX POUŽITÍ XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx slouží v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílových objemů x rizikových xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. 43603, 43605 x 89617 x jeden xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1268,60

XXXX:

Xx

43603

XX VYŠETŘENÍ XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 43601, 43605 a 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1716,22

XXXX:

Xxx

43605

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX RADIOTERAPIE S XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX (4X-XX)

Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. XX xxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3X plánování xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx struktur x xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - definice xxxxxxxxx xxxxxxxx objemu. 4X-XX xxxx xxxxxx xxxx k plánování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dechového xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - sledování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx cyklu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x hlubokém xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx 4X-XX xxx xxxxxxxxx radioterapie xxxx xxxxxx x xxxxxxx hrudníku x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43603 x 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2965,33

XXXX:

Xx".

40. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 511 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxx x. 51235 zrušuje.

41. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xxxxx x. 51237 xxxxxxx.

42. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se za xxxxx x. 51239 xxxxxxxx výkony č. 51283, 51285, 51287 x 51289, xxxxx xxxxx:

"51283

XXXXXXXXX MASTEKTOKTOMIE BEZ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x patologickým xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1352,77

XXXX:

Xxx

51285

XXXXXXXXX MASTEKTOKTOMIE X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX UZLIN

Chirurgické xxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx téže strany. Xxxxx xxxxx vykázat x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

2/1 xxx

XX:

X - pouze při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1524,95

ZULP:

Ano

51287

TOTÁLNÍ MASTEKTOKTOMIE XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx tukového xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1488,53

XXXX:

Xxx

51289

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxx v podpaží xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x. 51239.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 rok

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1916,50

XXXX:

Xxx".

43. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 51311 vkládá xxxxx x. 51319, který xxx:

"51319

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx u marginálních xxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxxxxxxx x transplantaci. Xxxxxxxxx xx zlepšení kondice xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

150

L2

2

150

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. při hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

240

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1650,14

XXXX:

Xxx".

44. X příloze x Kapitole 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 se xx výkon č. 51765 xxxxxxxx xxxxxx x. 51767 a 51800, xxxxx znějí:

"51767

ROBOTICKY XXXXXXXXXX XXXXXXX KOLON

Výkon xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X-XXX, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx multidisciplinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x. 51881). Součástí operace xx odstranění spádových xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kompletní xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx x. 76703 - Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu x 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 76701.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

210

X2

2

210

XX:

1/1 xxx

XX:

XX - xxxxx na xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

210

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 14981,66

XXXX:

Xx

51800

XXXXXXXXX ASISTOVANÁ XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx statutem Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx onkologické xxxx. Indikace: Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx junkce klinického xxxxxx xX1-xX3 cN0-cN3 xX0, vhodný k xxxxxxxxx invazivní xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (x. 51881). Xxxxx xx x dvoudutinovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx fáze, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx otevřenou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx robotický xxxxxx. Xxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx výkon Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 76701), xxxxx se vykazuje 1x (xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dutiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx lze xxxxxxx s výkonem Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. (x. 76703), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 14x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

420

X3

3

420

XX:

1/1 xxx, 1/život

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. při hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

420

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 36965,74

XXXX:

Xx".

45. X xxxxxxx x Kapitole 535 - kardiochirurgie - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 55241 vkládá výkon x. 55245, xxxxx xxx:

"55245

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX BEZ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx krátkodobé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx myokardu. Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x akutním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx myokardu x poruchou xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

XX - pouze na xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2687,93

XXXX:

Xx".

46. X xxxxxxx x Kapitole 517 - xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se x xxxxxx xxxxxx x. 57243 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

47. X xxxxxxx x Kapitole 537 - xxxxxx chirurgie - xxxxxxx 3 xx za xxxxx x. 57251 xxxxxx xxxxx x. 57262, xxxxx xxx:

"57262

XX XXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xx indikován x marginálních xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku, xxxxxxx, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx funkce xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx štěpu x jeho xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

360

X2

2

360

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

360

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * RO + 7089,89

XXXX:

Xx".

48. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkon x. 61117 xxx:

"61117

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX KOMUNÁLNÍHO XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx suturou.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2738,74

XXXX:

Xx".

49. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx výkon x. 61117 xxxxxx xxxxx x. 61118, xxxxx xxx:

"61118

XXXXXX DIGITÁLNÍHO XXXX XXXXXXXXXXX DIGITÁLNÍHO XXXXX - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx x ošetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mikrochirurgickou xxxxxxx.
Xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx druhého x dalšího xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1161,42

XXXX:

Xx".

50. X xxxxxxx v Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61131 xxxxxx xxxxx x. 61133, xxxxx zní:

"61133

RADIKÁLNÍ XXXXXX MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU

Radikální xxxxxx maligního xxxxxxxx x xxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2846,95

XXXX:

Xx".

51. X příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61135 xxx:

"61135

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X PLNÉ XXXXXXXX XX 20 XX2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plné xxxxxxxx x xxxxxxx do 20 cm2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x. 61136. Odběr xxxxxxx xxxxx x xxxx tloušťce xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 2156,22

XXXX:

Xx".

52. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická chirurgie - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 61135 vkládá xxxxx č. 61136, xxxxx xxx:

"61136

XXXXXXXXXXXXXXXXX KOŽNÍM XXXXXX V PLNÉ XXXXXXXX XX 20 XX2&xxxx;- ZA XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2, xxxxxxx xxxxxx xx 20 xx2&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 61135. Výkon xx xxxxxxxx při větším xxxxxxx výkonu nad 20 xx2&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Odběr xxxxxxx štěpu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 611,78

XXXX:

Xx".

53. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61147 xxx:

"61147

XXXXXXXX DEFEKTU KOŽNÍM XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 10 xx2. Včetně xxxxxxx sekundárního xxxxxxx xxxxxx suturou. Jiný xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (například xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

45

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1932,46

XXXX:

Xx".

54. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se za xxxxx x. 61147 xxxxxx xxxxx x. 61148, který xxx:

"61148

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX PŘIČTI

Uzávěr xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xx2. Xxxxxx xxxxxxx sekundárního defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 759,66

ZULP:

Ne".

55. X xxxxxxx x Kapitole 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61149 xxx:

"61149

XXXXXXXX DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 DO 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xx 20 xx2. Xxxxxx uzávěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2811,59

XXXX:

Xx".

56. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 61149 xxxxxx xxxxx č. 61150, xxxxx zní:"

"61150

UZAVŘENÍ DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 DO 20 XX2&xxxx;- XX XXXXX DALŠÍ PŘIČTI

Uzávěr xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 až 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx druhým a xxxxxx lalokem x xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1261,03

XXXX:

Xx".

57. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61151 xxx:

"61151

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxx 20 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3863,84

XXXX:

Xx".

58. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xx za xxxxx x. 61151 xxxxxx xxxxx x. 61152, xxxxx zní:

"61152

UZAVŘENÍ DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 CM2 - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx lalokem x xxxxxxx nad 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx xxxxxx suturou. Xxxx xxxxxx uzávěru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx nebo lalok) xx vykazuje samostatným xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxx krytí xxxxxxx druhým x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1798,33

ZULP:

Ne".

59. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxxx x. 61209 x 61219 xxxxx:

"61209

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx srůstů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3729,35

XXXX:

Xx

61219

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x okolím xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3555,35

XXXX:

Xx".

60. X příloze v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61227 x 61233 znějí:

"61227

CHIRURGICKÉ XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2298,86

ZULP:

Ne

61233

KAPSULOTOMIE XX XXXX XX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metakarpofalangeálního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2609,89

XXXX:

Xx".

61. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61245, 61247, 61253 a 61255 xxxxx:

"61245

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

XX:

5/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1859,37

XXXX:

Xx

61247

XXXXXXX KARPÁLNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. carpi xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Použitá xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se svolením xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx adheze.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1867,90

XXXX:

Xx

61253

XXXXXXXX/XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxx x Dupuytrenovy nemoci. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx plantární aponeurózy x fibromatózy plantární xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3603,89

XXXX:

Xx

61255

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX DUPUYTRENOVY XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4199,47

XXXX:

Xx".

62. V xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx č. 61409 xxx:

"61409

XXXXXXXX A PŘITAŽENÍ XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx. Xxxxxx infiltrace k xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 10 let xxxx dítěte, nad 10 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehradí.

Kategorie:

W - xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

50

OF:

1/život

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2312,68

XXXX:

Xx".

63. X xxxxxxx x Kapitole 621 - plastická chirurgie - xxxxxxx 2 xx xxxxx x. 61133 xxxxxxx.

64. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - plastická xxxxxxxxx - skupina 2 xxxxx č. 61139 zní:

"61139

ODBĚR XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx autologního šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1968,09

XXXX:

Xx".

65. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se za xxxxx č. 61139 xxxxxx xxxxx x. 61140, xxxxx xxx:

"61140

XXXXX XXXXXXXXXX ŠTĚPU - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxx autologního šlachového xxxxx. Výkon xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 443,55

XXXX:

Xx".

66. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxxx x. 61215, 61217 xxxxx:

"61215

XXXXXXXXXXXX ŠLACHY FLEXORU XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxx odběru šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

120

OF:

5/1 xxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 5396,07

ZULP:

Ne

61217

TRANSPOZICE XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx šlachy po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úponu funkčního xxxxx xx jiného xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx štěpu xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 4764,88

XXXX:

Xx".

67. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 2 výkon x. 61231 zní:

"61231

IMPLANTACE XXXXXXX XX XXXX XX KLOUBU

Alloplastika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

100

XX:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

100

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 4957,40

XXXX:

Xx".

68. X příloze x Kapitole 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 66431 xxx:

"66431

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx osy nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ruky, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx kostního štěpuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

X - pouze xxx hospitalizaci

Čas výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 6032,30

ZULP:

Ne".

69. X příloze v Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - skupina 1 xx x xxxxxx xxxxxx č. 66837 x tabulce xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3", xxxxx "XXXX 2" xx nahrazuje xxxxxxx "XXXX 3" x xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + ČV * RO + 205,44" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 1764,61".

70. V příloze x Xxxxxxxx 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 výkon x. 66419 xxx:

"66419

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

180

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8777,50

XXXX:

Xx".

71. X xxxxxxx x Kapitole 626 - xxxxxxxxx - skupina 2 xxxxx č. 66433 xxx:

"66433

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, METAKARPU - XXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo metakarpu xxxx, včetně osteotomie x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx druhou a xxxxxx xxxxx rekonstrukci/osteotomii xxxxxxx nebo metakarpu xx xxxxxx končetině. Xxxxx xxxxxxxx xx x. 66431 a xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1718,17

XXXX:

Xx".

72. V xxxxxxx x Kapitole 626 - ortopedie - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66437 xxx:

"66437

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX A XXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, zejména instabilit, x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx odběr xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

150

OM:

H - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 6882,41

XXXX:

Xx".

73. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx výkon x. 71023 xxxxxxxx xxxxxx č. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 a 71036, xxxxx xxxxx:

"71031

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX PRAVÉ, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, SLUCH X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx pravého ucha xxxx xxxxxxxxx výsledek (xxxxx x xxxxx). Xxxxx xx vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 nebo 71036.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx omezení

Čas výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 0

ZULP:

Ne

71032

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - UCHO XXXXX, POZITIVNÍ XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx sluchu). Výkon xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71033

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX SCREENINGU X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX LEVÉ, XXXXXXXXX SCREENING, SLUCH X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podává xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx výsledek (xxxxx x normě). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 nebo 71036.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne

71034

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX XXXX, POZITIVNÍ SCREENING, XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx sluchu). Výkon xx vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71035

XXXXXXXXX SLUCHU XXXXXXXXXX NOVOROZENCE XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx XXXX (XXXX - automatic auditory xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxx sluchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxx XXXX (x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx klidné xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx BERA xx objektivní neinvazivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dráhy xx xx xxxxxxx xxxx. AABR je xxxxxxxxxx využít xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx XXXX/XXX, případně XXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx perinatologickém xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx provést. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Výsledek je xxxxxx do zprávy x xxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) xx indikovaný xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxx xx XXX pracovišti.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/život

OM:

S - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 38,65

ZULP:

Ne

71036

RESCREENING XXXXXX U XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx XXXX (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx responses) xxxxxx k xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxxxxxxxx novorozence. Navazuje xx pozitivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sluchu xxxxxxxxxx novorozence (XXXX xxxxxxxxxx) xx neonatologickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pozitivní výsledek XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na ORL xxxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

50

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - pouze xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 56,38

XXXX:

Xx".

74. X xxxxxxx x Kapitole 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 71111 zní:

"71111

TÓNOVÁ XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx v tiché xxxxxx xxxx místnosti xxxxxxxxxxxx XXX XXXXX 8253-3.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

X2

2

15

XX:

6/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas výkonu (XX):

25

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 23,45

XXXX:

Xx".

75. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x. 71112 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx výkon.".

76. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx č. 72115 v xxxxxxx xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx textem "X3" x xxxxx "INDX 2" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXX 3".

77. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xxxxx č. 73023 xxx:

"73023

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX POTENCIÁLŮ XXXXXXXXX (XXXX) XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx x xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx bioelektrický xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx akustický xxxx xxxxxxxxx nervem x oblastmi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx BERA xxxxxxxxx: audiotopodiagnostika (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nedoslýchavosti); xxxxxxxxxx prahová audiometrie (xxxx. usereeningu xxxxxx xxxxxxxxxxx); funkční porucha xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxxx xxxx); xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx asfyxie). Xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

120

OF:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 868,37

ZULP:

Ne".

78. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx výkony x. 73028 a 73029 xxxxx:

"73028

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX - OTOAKUSTICKÉ XXXXX

Xxxxxxxxxxxx emise x xxxxxxxxxxx xx objektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na detekci xxxxxxxx zevních xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x novorozenců xx xxxxxx xxxx ve xxxxx klidné xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláskových xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x novorozenci. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L2

2

10

S2

2

20

OF:

1/život

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 18,67

XXXX:

Xx

73029

XXXXXXXXXXX XXXXXX U XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dětí. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx emise xxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření sluchu. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

20

S2

2

30

OF:

1/1 xxx, 3/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 29,78

ZULP:

Ne".

79. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 se xx xxxxx x. 75323 xxxxxx výkon č. 75324, který xxx:

"75324

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rohovky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spojivky. Xxxxxxxxx x xxxxxxx H16, X19 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xx 0,1 xx2&xxxx;xx xx 2 xx2. Xxxxxxxx aplikované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména x xxxxxxxx xxxxxxx) xx nutné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vrstvách. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x xx 1-2 xxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je 5 v rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jednom xxx. Xxxxx xxxxxxx xx zlepšení, xx xxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

60

OF:

5/1 xxxxxxx xxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 3520,63

XXXX:

Xx".

80. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx výkon x. 75329 xxxxxxx.

81. X xxxxxxx x Kapitole 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx č. 75335 xxx:

"75335

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X KOMOROVÉM XXXX, XXXXXXXX TRABEKULOPLASTIKA, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 1 XXX

Xxxxx xxx vykázat při xxxxxxxxx na 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx dalším xxxxxxxxx xx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.
- Laserová xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Indikace: léčba xxxxxxxxxxx xxxxx, léčba xxxxxxx komorového úhlu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Indikace: xxxxx xxxxxxxx otevřeného úhlu xxxxxxxxx pacientů.
- Xxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: zúžení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
- Xxxxxxxx iridoplastika (xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx periferní xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x uzavřeným xxxxx.
- Xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx laseru xx místa xx xxxxxxxxxxxxxx operaci. Indikace: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
- Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx (srůstů). Xxxxxxxx: přítomnost synechií (xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

20

XX:

1/1 den, 3/1 rok

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

20

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 240,04

XXXX:

Xx".

82. X xxxxxxx x Kapitole 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 75337 vkládá xxxxx č. 75338, xxxxx zní:

"75338

CYKLOFOTOKOAGULACE XXXXXXXXXXXXXX (1 XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na oblast xxxxxxxxxx tělesa. Xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kompenzováno xxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ab xxxxxxx xxxx xx externo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závažných xxxxxxxxxx ab interno xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx antiglaukomových zákroků. Xxxxx lze xxxxxxx xxx xx předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 6188,42

XXXX:

Xx".

83. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxxx x. 75339 x 75437 xxxxxxx.

84. V xxxxxxx x Kapitole 735 - oftalmologie - xxxxxxx 3 xx před výkon x. 75347 xxxxxxxx xxxxxx x. 75329, 75339, 75340 a 75342, xxxxx xxxxx:

"75329

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx zkalené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plné xxxxxxxx za transplantát xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Transplantace xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rohovku - X16, X17, X18 xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí a xxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

90

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném pracovišti

Čas xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 12554,17

XXXX:

Xx

75339

XXXXXXXXX OPERACE X XXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3504,94

XXXX:

Xxx

75340

XXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXXX AB EXTERNO - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx glaukomu je xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx laserové xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nitrooční xxxx xx vyšší než x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostoru). Vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tlak xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx. Xxxx peroperačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx operacemi x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 3374,75

ZULP:

Ano

75342

FILTRAČNÍ OPERACE XXXXXXXX AB XXXXXXX

Xxxxxx xx interno xxxx xxxxxxxxxx při progresi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x glaukomovým xxxxxxxxxx x iniciálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx operaci xx xxxxxx ve xxxxxxxx x perforujícími xxxxxxxxx z ab xxxxxxx přístupu. Xxxxxx xx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx antiglaukomové xxxxxx x xxxxxx selhání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (perforující výkony xx externo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4222,59

ZULP:

Ne".

85. V xxxxxxx x Kapitole 735 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 75427 xxxxxxxx xxxxxx x. 75437 x 75438, xxxxx xxxxx:

"75437

XXXXXXXXX KERATOPLASTIKA

Jedná xx x separaci patologicky xxxxxxxxx xxxxxx rohovky x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx adekvátních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx příjemce. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rohovkových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

120

XX:

4/1 rok

OM:

S - xxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 10400,26

ZULP:

Ne

75438

TRANSPLANTACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx endotelu, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ní přiléhajících xxxxxx hlubokého stromatu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tkáň. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x lokální (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), svodné, xxxxxxxx xxxxxxx anestezii. Jednoznačnou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (X18.1 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí) x některé typy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X18.5 podle Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 14320,85

XXXX:

Xx".

86. X xxxxxxx x Kapitole 801 - klinická biochemie xx výkon x. 81239 xxxxxxx.

87. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 81771 xxxxxx xxxxx č. 81772, xxxxx xxx:

"81772

XXXXXXXXX XXXXXXXXX - 3 X XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx-3 v diagnostice xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánové fibrotizace, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

4/1 rok

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas výkonu (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 764,22

ZULP:

Ne".

88. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 810 - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx č. 89337 xxxxxx xxxxx č. 89342, xxxxx zní:

"89342

INTRAVASKULÁRNÍ XXXXXXXXXXXX ZOBRAZENÍ PERIFERNÍCH XXX (IVUS)

Vyšetření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx břišní x hrudní aorty. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx angioplastiku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x žil xxxx xx implantaci xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx: u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stenózy, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x tepenném xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx intervenční procedury; 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx periferních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx intervence (xxxxxxx, reziduální xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx určit další xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx stenózy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxx) v xxxxxxxx řečišti, posouzení xxxxxxxxxx reziduálních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx katetrizační léčbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rekanalizaci chronického xxxxxxx xxxxxxxxx řečiště x xxxxxxxx výběru x umístění xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, neadekvátní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a žilním xxxxxxx. Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkony x. 89411, 89415, 89417, 89445, 89443, 89423, 89331, 89409, 89362, případně xxxxx xxxx vzniklé.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

40

S3

3

10

OF:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1847,80

XXXX:

Xxx".

89. X příloze x Xxxxxxxx 816 - laboratoř lékařské xxxxxxxx xx za xxxxx x. 94239 xxxxxxxx xxxxxx č. 94297 a 94298, xxxxx znějí:

"94297

VYŠETŘENÍ SMA/SCID X XXXXX NOVOROZENECKÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX KVANTITATIVNÍ XXX V XXXXXXX XXXX (QR-PCR) - XXXXXXXXX VÝSLEDEK

Výkon xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx muskulární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a X-xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx počtů xxxxx 7 SMN1 xxxx a xxxxx XXXX (X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx T xxxxxxxxx x KREC (kappa-deleting xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx B xxxxxxxxx x suchých xxxxxxx xxxx xx filtračním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxx vykazovat na xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx xxxxx novorozence.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx

94298

XXXXXXXXX XXX/XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X REÁLNÉM XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx je xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spinální xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvantitativní XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx počtů xxxxx 7 XXX1 xxxx x počtů XXXX (X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx X lymfocyty x XXXX (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx B lymfocyty x suchých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx novorozeneckého xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx (novorozence) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnky - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx těhotenství x opakovaného xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

5

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx".

90. V xxxxxxx se xx xxxxx Xxxxxxxx 818 - laboratoř xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkony č. 96898 x 96899, xxxxx znějí:

"96898

ANALÝZA XXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx celkového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, synoviální x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tekutina x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx odpovídajícího xxxx xxxxxxxxxxxxx hematologického analyzátoru.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

0,5

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

6

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 72,40

ZULP:

Ne

96899

ANALÝZA XXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tělních xxxxxxx (xxxxxxxxx cerebrospinální xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, peritoneální xxxxxxxx - ascites, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx morfologii.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

5

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 21,01

XXXX:

Xx".

91. X xxxxxxx x Kapitole 823 - laboratoř xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x. 87213 xxxxx "OF: 12/1 xxxxx, 25/1 rok" xxxxxxxxx slovy "XX: 20/1 xxxxx, 25/1 xxx".

92. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - laboratoř patologie xx xx xxxxxx x. 87217 xxxxx "XX: 20/1 xxxxx, 40/1 rok" xxxxxxxxx xxxxx "XX: 50/1 xxxxx, 80/1 xxx".

93. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx patologie xx xx xxxxx x. 87445 xxxxxx xxxxx x. 87446, xxxxx xxx:

"87446

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX KOEXPRESE X16 A XX67 XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx provedení duální xxxxxxxxxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxx p16 x Xx67 na xxxxxx xxxxxxxxx připraveném xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxx 16 xxxxx xxx 18 HPV xxxxx při screeningu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 35. x 45. roce xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek HPV xxxxx - xxxxx x. 95203.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

X2

2

20

XX:

1/1 xxx, 2/xxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 863,97

ZULP:

Ne".

94. V xxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkony x. 87700 x 87701, xxxxx xxxxx:

"87700

XXXXXXX XX-X1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx součástí (xxxxxxx) x buňkách (v xxxxxxxxxxxxxx řezech xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) s xxxxxxxx vazby xxxxxxxx xxxxxxxxxx s následnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx XXX, XXX nebo XX skóre. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vylučuje xxxxxxxx použití výkonu x. 87135.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

40

S2

2

70

OF:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

110

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 6588,18

XXXX:

Xx

87701

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX TKANÉ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (XXX)

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aberací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sekvenování xx úrovni XXX xxxx XXX. Xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx zalité xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a určení xxxxxx xxxxxxxxxx povahy xx xxxxxxx interpretace xxxxxxxxxx klinicky xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx bude x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nukleové xxxxxxxx xxxxx 1x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

X1

1

530

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

600

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 32273,29

XXXX:

Xx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, XXXX, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 313/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.