Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

313/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

313

VYHLÁŠKA

ze dne 14. xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává seznam xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 371/2021 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů s xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx vyhlášky x. 55/2000 Sb., xxxxxxxx x. 135/2000 Xx., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., xxxxxxxx x. 101/2002 Sb., xxxxxxxx x. 291/2002 Xx., xxxxxxxx x. 493/2005 Xx., vyhlášky x. 620/2006 Sb., xxxxxxxx x. 331/2007 Xx., xxxxxxxx č. 439/2008 Xx., xxxxxxxx x. 244/2009 Xx., xxxxxxxx x. 472/2009 Sb., xxxxxxxx č. 397/2010 Xx., vyhlášky x. 411/2011 Sb., vyhlášky x. 467/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Sb., xxxxxxxx x. 421/2013 Xx., xxxxxxxx x. 326/2014 Xx., xxxxxxxx č. 350/2015 Xx., xxxxxxxx x. 421/2016 Xx., xxxxxxxx č. 354/2017 Xx., vyhlášky č. 143/2018 Xx., vyhlášky x. 301/2018 Sb., xxxxxxxx č. 269/2019 Xx., xxxxxxxx x. 259/2020 Xx., vyhlášky x. 563/2020 Xx., xxxxxxxx x. 243/2021 Xx. x xxxxxxxx x. 482/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X příloze v Xxxxxxxx 2 xxxx 6.5 písm. x) xx xxxxx "2,9495" xxxxxxxxx xxxxxx "3,0616", xxxxx "1,7569" xx xxxxxxxxx xxxxxx "1,8237" x xxxxx "2,3718" xx nahrazuje xxxxxx "2,4619".

2. V příloze x Xxxxxxxx 4 xx x xxxx 36 xxxxx

"Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

81709

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

81711

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

81713

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ultracentrifugací

se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů xx xxxxxxxxxxxxxxxx poradnách xxx poruchy xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kardiologie. Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aterosklerotických komplikací, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 40 %/10 xxx, x xxxxxxx xxxxxxx hyperlipoproteinémie x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x nemocných s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2." xxxxxxx.

3. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 4 se pod xxxxxx xxxx 37 xxxxxx xxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 807 x 823 xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx odbornosti xxxxxxxxx 807 a 823 xxxxx rozsahu poskytované xxxx.".

4. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxxx 42.3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xxx 45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"45.&xxxx;914 - XXXXXX PRO XXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx číslo

Název

35811

Zavedení / ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx péči x xxxxxxxxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

35821

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestrou xxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxx vykázat xx xxxxxxxxx indikaci xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx indikovány xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx X x výjimkou X17, X41.1, X41.2, X41.3, X45, X48, X51, X52, X54, X55, F59, X64, X66, X68, X69, X93.3, F98, F99 x dále xxx xxxxxxxx s xx. X30-X30.9.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx v psychiatrii

se xxxxxxxx xxx zahájení xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx revizi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pacienta. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx rehabilitace xxxxxxxxxxxx

xx vykazuje xxxx x průběhu rehabilitace, xxxxxxxxx xxxx 10x x xxxxxxx jednoho xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Platnost xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35821

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dekompenzaci xxxxx xxxxxxxx. Platnost xxxxxxxx xx xxx týdny xxx možnosti prodloužení.".

6. X příloze x Xxxxxxxx 5 xxxx 1 xx xx xxxxxxx 28 xxxxxx xxxxxxx 29, xxxxx xxx:

"29. 00043 xx Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx denním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. 6 xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx 29 xx 47 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 xx 48.

7. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 5.2 xx xx xxxxxxx 00042 xxxxxx xxxxxxx 00043, která xxx:

"00043

1250".

8. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.7. se xxxxx "xx záznamovým xxxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.8. se xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xx za xxx 7.1.10. xxxxxxxx xxx 7.1.11., xxxxx xxx:

"7.1.11.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x psychiatrickou xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx 6 hodin

Jedná xx x XX 00043. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx personálu xxx xxxx o pacienty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxx - xxxxx 30 xxxxx (xxxxxx xxxxxx psychoterapie xxxxxxxxx, xxx III - xxxxxxxx, xxx dojde x setkání xxxxx xxxxxxxx i personálu xxxxxxx stacionáře, zmapování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx x psychiatrem x xxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (X3), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35023) xxxx cílenému xxxxxxxxx (výkon č. 35022), podle xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxx znovunastavení xxxxxxx xxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (frekvence 8x x xxxxxx) - xxx vedením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kvalifikací, xxxxxxxx xxxxxx x. 35610, xxxxxxxx různé psychoterapeutické xxxxxxxx. Nejčastěji xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx imaginativní xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx aktivity, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxx psychodrama, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, psychogymnastiku.

2. Individuální xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx psychologa x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35520, zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kognitivně - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx). V xxxxxxx xxxxxxx probíhá xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxx (rodinná terapie).

3. Podpůrné xxxxxxxxxxxx aktivity (xxxxxxxxx 15x x xxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovedností, xxxxxx xxxxxxxx hněvu x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx terapii, xxxxxx xxxxxxxxxxx technik - xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x psychiatrii, xxxxxxxx xxxxxx x. 35817.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx rehabilitace - xxxxxxxxxxxx xxxxxx psychickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvládání xxxxxxx xxxxxxx, stres xxxxxxxxxx, podpora x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx psychického xxxxx. Provádí xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35815.

5.&xxxx;Xxxxxxx (frekvence 2x xxxxx) - xxxxxxx sestra xxx xxxx x psychiatrii, xxxxxxxx xxxxxx č. 35823.

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx xxxx poskytována 6 xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnímu stavu x možnostem xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx péčí xx x řádu dnů xx xxxxx, neměl xx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. X individuálních xxxxxxxxx lze XX 00043 xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx pojištěnce xxxxx xxx xxxxxxx v xxx, xxx je xxxxxxxxxx péče vykázaná XX 00043, xxxxx xxxx xxxxx odbornosti 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 x 999 (xxxxx výkonu x. 09561).

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x OD 00041 xxxx 00042.

X xxxxxx se x xxxxxxx provedení připočte xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 09561).".

11. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xx xx xxxx xxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx 8, není" xxxxxxxxx slovem "xx".

12. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 1 věty xxxxx xx osmá xxxxx:

"X xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx nefrologických xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 926, 931 x 999 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx xxxx 3,51 bodu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 x 810 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 5,26 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X výkonům xxxxxxxx xxxxxxxxxx 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazba xx výši 4,21 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 x 717 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sazba xx výši 6,32 xxxx xx xxxxx xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve výši 8,43 bodu xx xxxxx minutu xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 je xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx xx xxxx 12,64 xxxx xx xxxxx xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 911, 916, 919, 921 x 927 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx režijní xxxxx xx výši 2,58 xxxx za jednu xxxxxx času xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 014 x 015 xx xxxxxxxxx minutová xxxxxxx xxxxx ve xxxx 4,40 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx výkonu.".

13. X xxxxxxx x Kapitole 7 xxxx 2.1 xx xxxx "33,94-110,26" xxxxxxxxx xxxxxx "35,23-114,45".

14. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 2.2 xx číslo "203,54" nahrazuje xxxxxx "211,27".

15. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx č. 15028 slova "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 57289,65" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σni=1(Ii * XXx * ČNi) + ČV * XX + 57253,54".

16. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se xx xxxxxx x. 15030 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 872,45" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx= 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 836,34".

17. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkony x. 15050 xxx:

"15050

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxx 35 x xxxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x. 15401.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

90

XX:

1/xxxxx

XX:

XX - pouze xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2449,92

XXXX:

Xx".

18. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za výkon x. 15050 xxxxxx xxxxx č. 15052, xxxxx xxx:

"15052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X implantaci intragastrického xxxxxx jsou indikováni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx chirurgický xxxxxx, ale xxxx xxx xxx kontraindikováni x xxxxxx obezity, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anestezie. Jedná xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx neprovádí xxxxxxxx x xxxxxx léčby xxxxxxx, ale z xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týmu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvlášť - nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 15401. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx x pacientů x XXX nad 35. X pacientů s XXX xxx 35 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dobou xxxxx 6 xxxxxx. Xxx XXX nad 40 je xxxxxxxxx xxxxxxx balonu x xxxxx xxxxx 1 xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2350,84

XXXX:

Xx".

19. X xxxxxxx x Kapitole 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 15060 xx slova "xx x xxxxxx x." xxxxxxxx xxxxx "15028, 15030, 15050, 15052,".

20. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx č. 15101 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 568,45" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * ČNi) + XX * XX + 511,29".

21. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15103 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx* XXx) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 511,29".

22. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15105 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 512,00".

23. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15107 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 512,00".

24. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve výkonu x. 15401 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 366,08" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 342,03".

25. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15403 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 478,73" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 460,68".

26. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15404 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 510,69" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 483,61".

27. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15406 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 1263,31" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 1221,18".

28. X xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15410 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + ČV * XX + 3153,39" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 3147,39".

29. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15430 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + ČV * XX + 459,17" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 438,11".

30. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 109 - revmatologie xx xx xxxxx x. 19023 vkládá xxxxx x. 19200, xxxxx xxx:

"19200

XXXXXXXXXXXX INDEX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx používá x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxx x revmatickými xxxxxxxxx. Xx to xxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nálezu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při klinickém xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

XX:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx".

31. X xxxxxxx x Kapitole 117 - xxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx výkon x. 17320 xxxxxx xxxxx č. 17519, xxxxx zní:

"17519

TRVALÁ KARDIOSTIMULACE XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xx implantaci xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx kardiostimulátoru, xxxxxx xxxxxxxxxxx endokardiální xxxxxxxxx, xxxx na primoimplantaci xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: č. 17625, 17629, 55211, 55213, 55217.

Výkon xx xxxxxxxxx:
1. x pacientů, x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx zhoršení xxxxxxxxx xxxxxxx,
2. x xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx terapie.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (ČN)

L3

3

60

OF:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

SH - pouze xx xxxx. prac. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ano".

32. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 205 - xxxxxxxxxxx x ftizeologie se x xxxxxx xxxxxx x. 25137 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + ČV * XX + 741,33" xxxxxxxxx slovy "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 1971,04".

33. V xxxxxxx v Kapitole 205 - pneumologie x xxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x. 25213 xxxx xxxxx xxxxxxx.

34. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 306 - dětská x xxxxxxxxx psychiatrie xxxxx x. 36022 xxx:

"36022

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, diferenciální diagnostický xxxx xxxxx x xxxxx postup, xxxxx xx dokumentace.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8

XXXX:

Xx".

35. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx výkon č. 43023 vkládá výkon x. 43050, xxxxx xxx:

"43050

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dermatitidy xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na velikosti xxxxxxxxxxx xxxx.)

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

1/1 xxxxx před x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX:

X - pouze na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 0

XXXX:

Xx".

36. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx popisu výkonu x. 43113 xxxxxxxx xxxx "X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vykázat 5/1 xxxxxxxxx cyklus." a xxxxx "XX: 1/1 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "OF: 1/1 xxxxxxxxx xxxxxx".

37. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 403 - radiační xxxxxxxxx xx za xxxxx č. 43113 xxxxxx xxxxx č. 43210, který xxx:

"43210

XXX-XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx systematická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu (xxx. replanning) na xxxxxxx xxxx objemu xxxx topografie cílového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za současného xxxxxxx rizikových xxxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx, plic, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

180

K2

2

180

OF:

1/1 den

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

180

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3251,25

ZULP:

Ne".

38. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx onkologie xx xx xxxxx x. 43425 xxxxxx xxxxx x. 43434, který xxx:

"43434

XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXXXX NASTAVENÍ XX XXXXXXX XXXXXXXXXX 3X XXXXXX XXXXXXX XXXX X REÁLNÉM XXXX - 1 XXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (SGRT) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x průběhu ozařované xxxxxx na základě xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x polohou xx xxxxxxxxxx XX. Xx indikován u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nádory xxxx, xxxxxx stěny, xxxx, xxxxxxx, stereotaktické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlavy x xxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 43317 x 43319.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

15

X2

2

5

XX:

10/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

15

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 80,51

XXXX:

Xx".

39. X xxxxxxx x Kapitole 403 - radiační xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 43515 xxxxxxxx xxxxxx č. 43601, 43603 x 43605, xxxxx xxxxx:

"43601

XX VYŠETŘENÍ XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX KONTRASTNÍ XXXXX

Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky. Výkon xxxxx kombinovat x xxxxxx x. 43603, 43605 a 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1268,60

XXXX:

Xx

43603

XX VYŠETŘENÍ PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXX KONTRASTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx x rizikových xxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x. 43601, 43605 a 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1716,22

XXXX:

Xxx

43605

XX VYŠETŘENÍ PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXX FÁZE XXXXXXXXX XXXXX (4X-XX)

Xxxxx je xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxx. XX data slouží x xxxxxxxxxx systému x 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx struktur x xxxxxxx dechového xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 4X-XX xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ozařování x xxxxxxxx nádechu). Xxxxxxxxxx xxx 4D-CT xxx xxxxxxxxx radioterapie xxxx xxxxxx x xxxxxxx hrudníku x xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Výkon nelze xxxxxxxxx x výkony x. 43601, 43603 x 89617 x xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2965,33

XXXX:

Xx".

40. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 511 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxx x. 51235 zrušuje.

41. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xxxxx x. 51237 zrušuje.

42. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se za xxxxx č. 51239 xxxxxxxx výkony x. 51283, 51285, 51287 x 51289, xxxxx xxxxx:

"51283

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX SPÁDOVÝCH MÍZNÍCH XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

60

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1352,77

XXXX:

Xxx

51285

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X DISEKCÍ SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx ložiskem x xxxxxxxxxx uzlin x xxxxxxx téže xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x výkonem č. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 1524,95

ZULP:

Ano

51287

TOTÁLNÍ MASTEKTOKTOMIE XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x individuálně xxxxxx částí xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

X - pouze při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1488,53

XXXX:

Xxx

51289

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX UZLIN

Chirurgické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x prsní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx částí kožního xxxxx x odstranění xxxxx v podpaží xxxx strany. Výkon xxxxx vykázat x xxxxxxx x. 51239.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1916,50

XXXX:

Xxx".

43. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx č. 51311 xxxxxx výkon x. 51319, xxxxx xxx:

"51319

XXXXXXX XXXXXX K XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xx indikován k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x transplantaci. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx kontinuální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a oxygenace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

X2

2

150

XX:

XX - xxxxx na xxxx. xxxx. xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

240

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1650,14

XXXX:

Xxx".

44. X příloze x Kapitole 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx výkon č. 51765 vkládají xxxxxx x. 51767 a 51800, které xxxxx:

"51767

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KOLON

Výkon xx určený pro xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stádia X-XXX, xxxxx je vhodný x xxxxxxxxxxxxx operační xxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx indikačního xxxxxxxx (xxxxx x. 51881). Xxxxxxxx xxxxxxx xx odstranění spádových xxxxxxxxxxxx uzlin - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx x. 76703 - Materiál x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx portů pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 76701.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

210

L2

2

210

OF:

1/1 den

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

210

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 14981,66

XXXX:

Xx

51800

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX JÍCNU

Výkon xx xxxxxx xxx poskytovatele xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx specializované onkologické xxxx. Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cT1-cT3 xX0-xX3 xX0, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx multidisciplinárního týmu (x. 51881). Xxxxx xx x dvoudutinovou xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx fáze, x indikovaných xxxxxxxxx xx přidává i xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx robotický xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výkon Zavedení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 76701), xxxxx xx xxxxxxxx 1x (xxxxxxxx portu xx xxxxxx dutiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. (x. 76703), xxxxx xxx vykázat xxxxxx 14x.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

420

X3

3

420

XX:

1/1 xxx, 1/život

OM:

SH - xxxxx na spec. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

420

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 36965,74

XXXX:

Xx".

45. V xxxxxxx x Kapitole 535 - kardiochirurgie - xxxxxxx 3 se xx xxxxx x. 55241 xxxxxx xxxxx x. 55245, xxxxx xxx:

"55245

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PODPORY XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx membránové xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx akutního xxxxxxxxx selhání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx šoku anebo x důsledku probíhající xxxxx xxxxxxxx myokardu x poruchou koronární xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 den

OM:

SH - pouze na xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2687,93

XXXX:

Xx".

46. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 517 - hrudní xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx výkonu č. 57243 xxxx poslední xxxxxxx.

47. V příloze x Kapitole 537 - hrudní xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx výkon x. 57251 vkládá xxxxx č. 57262, xxxxx xxx:

"57262

XX VIVO XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx štěpů xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx kontraindikovány k xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxx od xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx vhodného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x kontinuální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx dochází ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx následné xxxxxx x příjemce.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

360

X2

2

360

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

360

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 7089,89

XXXX:

Xx".

48. X příloze v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 výkon x. 61117 xxx:

"61117

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mikrochirurgickou suturou.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2738,74

XXXX:

Xx".

49. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 61117 xxxxxx xxxxx x. 61118, xxxxx zní:

"61118

SUTURA XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX DIGITÁLNÍHO XXXXX - XX XXXXX DALŠÍ XXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 1161,42

XXXX:

Xx".

50. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 61131 xxxxxx xxxxx x. 61133, xxxxx xxx:

"61133

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx maligního melanomu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx jiným způsobem (xxxxxxxxx xxxxx transplantát xxxx xxxxx) xx xxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2846,95

XXXX:

Xx".

51. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61135 xxx:

"61135

XXXXXXXXXXXXXXXXX KOŽNÍM XXXXXX X PLNÉ XXXXXXXX XX 20 XX2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plné tloušťce x xxxxxxx xx 20 cm2. Větší xxxxxx autotransplantace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x. 61136. Odběr xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2156,22

XXXX:

Xx".

52. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx výkon x. 61135 xxxxxx xxxxx x. 61136, xxxxx xxx:

"61136

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XX 20 XX2&xxxx;- XX KAŽDÝ XXXXX PŘIČTI

Krytí xxxxxxx xxxxxx štěpem x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2, přičemž xxxxxx xx 20 cm2 je xxxxxxxxx xxxxxxx č. 61135. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxx 20 xx2&xxxx;xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx štěpu v xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 611,78

XXXX:

Xx".

53. V příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - skupina 1 xxxxx č. 61147 xxx:

"61147

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx suturou. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx) xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

45

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1932,46

ZULP:

Ne".

54. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xx za xxxxx x. 61147 xxxxxx xxxxx č. 61148, který zní:

"61148

UZAVŘENÍ XXXXXXX KOŽNÍM LALOKEM XXXXXXX XX 10 XX2&xxxx;- ZA XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 cm2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu xxxxxx suturou. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (například kožní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 759,66

XXXX:

Xx".

55. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkon č. 61149 xxx:

"61149

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX LALOKEM XXXXXXX XX 10 DO 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 10 xx 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx. Jiný způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx transplantát xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2811,59

XXXX:

Xx".

56. X xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61149 xxxxxx xxxxx x. 61150, xxxxx xxx:"

"61150

XXXXXXXX DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX 10 DO 20 CM2 - XX XXXXX DALŠÍ XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx lalokem do xxxxxxx 10 až 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lalokem x xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

50

OF:

bez omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1261,03

XXXX:

Xx".

57. V xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61151 xxx:

"61151

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX LALOKEM XXXXXXX XXX 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nad 20 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) se xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3863,84

XXXX:

Xx".

58. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za výkon x. 61151 xxxxxx xxxxx x. 61152, xxxxx zní:

"61152

UZAVŘENÍ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 XX2&xxxx;- XX KAŽDÝ DALŠÍ XXXXXX

Xxxxxx defektu xxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx druhým x xxxxxx lalokem x xxxxx jednoho operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

bez xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

70

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1798,33

XXXX:

Xx".

59. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx č. 61209 a 61219 xxxxx:

"61209

XXXXXXXX FLEXORU

Uvolnění srůstů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx operačním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3729,35

XXXX:

Xx

61219

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3555,35

ZULP:

Ne".

60. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 výkony x. 61227 a 61233 xxxxx:

"61227

XXXXXXXXXXX OŠETŘENÍ XXXXXXX

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2298,86

XXXX:

Xx

61233

XXXXXXXXXXXX XX XXXX XX KLOUBU

Uvolnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2609,89

ZULP:

Ne".

61. X příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61245, 61247, 61253 a 61255 xxxxx:

"61245

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1859,37

XXXX:

Xx

61247

XXXXXXX KARPÁLNÍHO XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx. Použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den

OM:

bez omezení

Čas xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1867,90

XXXX:

Xx

61253

XXXXXXXX/XXXXXXXXX APONEUREKTOMIE

Odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x Dupuytrenovy xxxxxx. Xxxxx xxxxx lze xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fibromatózy xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

90

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3603,89

XXXX:

Xx

61255

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX DUPUYTRENOVY XXXXXXXXXXX X KONTRAKTUROU XXXXX

Xxxxxxxxxx patologických xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx postižení dlaně x prstů xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 4199,47

XXXX:

Xx".

62. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61409 xxx:

"61409

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx strana. Xxxxxx infiltrace x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 10 let xxxx xxxxxx, xxx 10 xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx za určitých xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/xxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2312,68

XXXX:

Xx".

63. V xxxxxxx x Kapitole 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 2 xx xxxxx x. 61133 xxxxxxx.

64. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 výkon č. 61139 xxx:

"61139

XXXXX ŠLACHOVÉHO XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

45

OF:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1968,09

XXXX:

Xx".

65. V xxxxxxx v Kapitole 621 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xx xxxxx x. 61139 xxxxxx výkon č. 61140, xxxxx xxx:

"61140

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX - XX XXXXX DALŠÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výkon xx xxxxxxxx xxx odběru xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 443,55

XXXX:

Xx".

66. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 výkony x. 61215, 61217 xxxxx:

"61215

XXXXXXXXXXXX ŠLACHY FLEXORU XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxx odběru xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 rok

OM:

H - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 5396,07

XXXX:

Xx

61217

XXXXXXXXXXX ŠLACHY

Rekonstrukce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx spontánní xxxxxxx šlachovou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozumíme xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx funkčního xxxxx do jiného xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx štěpu xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 xxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 4764,88

XXXX:

Xx".

67. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 2 xxxxx x. 61231 xxx:

"61231

XXXXXXXXXX XXXXXXX MP XXXX XX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx interfalangeálního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

100

XX:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (ČV):

100

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 4957,40

XXXX:

Xx".

68. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 66431 zní:

"66431

REKONSTRUKCE / XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX - PRVNÍ XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx kostního štěpuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

X - pouze xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6032,30

XXXX:

Xx".

69. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - skupina 1 se v xxxxxx xxxxxx č. 66837 x xxxxxxx xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx textem "L3", xxxxx "XXXX 2" xx xxxxxxxxx indexem "XXXX 3" x xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 205,44" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + ČV * XX + 1764,61".

70. X příloze x Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66419 xxx:

"66419

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X RUKY

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x ruky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (aloplastiky).

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

180

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

180

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8777,50

XXXX:

Xx".

71. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66433 xxx:

"66433

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx rekonstrukci/osteotomii xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navazuje na x. 66431 x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx kostního štěpuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

45

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1718,17

XXXX:

Xx".

72. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66437 zní:

"66437

REKONSTRUKCE XXXX ZÁPĚSTÍ X XXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vazů x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou artrodézy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6882,41

ZULP:

Ne".

73. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 71023 xxxxxxxx xxxxxx x. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 x 71036, xxxxx znějí:

"71031

SIGNÁLNÍ VÝKON XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X RESCREENINGU XXXXXX - XXXX PRAVÉ, XXXXXXXXX SCREENING, XXXXX X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx informaci x tom, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx v xxxxx). Xxxxx se vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71032

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX XXXXX, POZITIVNÍ XXXXXXXXX, XXXXXXX SLUCHU

Signální výkon, xxxxx xxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxxxxxx (rescreeningové) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Výkon xx vykazuje společně x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71033

XXXXXXXX VÝKON XXXXXXXXXX XX SCREENINGU X RESCREENINGU XXXXXX - XXXX LEVÉ, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX X NORMĚ

Signální xxxxx, xxxxx podává informaci x xxx, xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) vyšetření xxxxxx levého ucha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx). Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 nebo 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx omezení

Čas výkonu (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71034

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - UCHO XXXX, XXXXXXXXX SCREENING, XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx výkon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx levého ucha xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Výkon xx xxxxxxxx společně x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xx

71035

XXXXXXXXX SLUCHU XXXXXXXXXX NOVOROZENCE AUTOMATICKÁ XXXX

Xxxxxxxxxxx XXXX (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xx screeningu xxxxxx x xxxxxxxxxx novorozenců. Xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, měření XXXX (x novorozenců ve xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx nálezu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX xx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálů xx xxxxxxxx dráhy xx xx xxxxxxx xxxx. AABR xx xxxxxxxxxx využít xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospitalizovaného xx XXXX/XXX, případně XXX x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx intenzivní zdravotní xxxx v perinatologii, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x novorozenci. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx AABR x xxxxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 38,65

ZULP:

Ne

71036

RESCREENING XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (KOJENCE) - XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx BERA (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výkon xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sluchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) na neonatologickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX rescreeningu fyziologického xxxxxxxxxxx na ORL xxxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 56,38

XXXX:

Xx".

74. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 71111 xxx:

"71111

XXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tiché xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX XXXXX 8253-3.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

S2

2

15

OF:

6/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

25

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 23,45

XXXX:

Xx".

75. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx popisu xxxxxx x. 71112 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx.".

76. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx x. 72115 x tabulce xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "X3" x xxxxx "XXXX 2" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "INDX 3".

77. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xxxxx x. 73023 zní:

"73023

VYŠETŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX POTENCIÁLŮ XXXXXXXXX (XXXX) ZA ÚČELEM XXXXXXXXX SLUCHOVÉHO PRAHU

Jedná xx x xxxx, xx kterém je xxxxxxxxxxxx bioelektrický potenciál xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sluchovým nervem x oblastmi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx: audiotopodiagnostika (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx); xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvukového xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx onemocnění (roztroušená xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx); xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx úhlu; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 xxx, 4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 868,37

XXXX:

Xx".

78. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xxxxxx x. 73028 x 73029 xxxxx:

"73028

XXXXXXXXX SLUCHU X XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx emise x xxxxxxxxxxx je objektivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx detekci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx otoakustických xxxxx xx provádí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zachycuje xxxxxxxx xxxxxxx vláskových xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neonatologických xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x novorozenci. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx nepřítomny) xx indikovaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odstupem xx XXX pracovišti. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

10

X2

2

20

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 18,67

ZULP:

Ne

73029

RESCREENING XXXXXX U NOVOROZENCE (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx. Navazuje xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sluchu. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

20

X2

2

30

XX:

1/1 xxx, 3/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 29,78

XXXX:

Xx".

79. X příloze x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx za xxxxx č. 75323 xxxxxx výkon x. 75324, který zní:

"75324

TRANSPLANTACE XXXXXXX MEMBRÁNY

Našití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nehojících se xxxxxxx xxxxxxx, vředů xxxx perforací rohovky, xxxxxxxx xxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxx. Indikován x diagnóz H16, X19 xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 0,1 xx2&xxxx;xx xx 2 xx2. Xxxxxxxx aplikované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x hlubších xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x za 1-2 xxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jednom xxx. Xxxxx xxxxxxx xx zlepšení, je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

5/1 xxxxxxx xxxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

60

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 3520,63

ZULP:

Ne".

80. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xxxxx x. 75329 zrušuje.

81. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 75335 xxx:

"75335

XXXXXXXX IRIDOTOMIE, XXXXXXXX XXXXXXX V KOMOROVÉM XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 1 XXX

Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx nejvíce xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx k jeho xxxxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Indikace: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x glaukomu x xxxxxxxxx úhlem.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - laserová xxxxxxx x komorovém xxxx. Xxxxxxxx: léčba xxxxxxxx otevřeného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Xxxxxxxxxxxxxx - laserové xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx pooperační xx x xxxxxxxx terapie xxxxxxx.
- Xxxxxxxx iridoplastika (xxxxxxxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxx periferní duhovky. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úhlu a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
- Goniopunkturace - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx místa xx xxxxxxxxxxxxxx operaci. Xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx filtrace po xxxxxxx.
- Synechiolýza - xxxxxxxxxx synechií (srůstů). Xxxxxxxx: přítomnost synechií (xxxxxx xx zadní xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

20

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 240,04

XXXX:

Xx".

82. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkon x. 75337 xxxxxx xxxxx x. 75338, xxxxx zní:

"75338

CYKLOFOTOKOAGULACE XXXXXXXXXXXXXX (1 XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Indikace: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčbou. Xxxxx xx indikován xxx xxxxxxx riziku xxxxxxx ab interno xxxx xx externo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx míře závažných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx externo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx předchozí xxxxxxxxxxx laserové xxxx xxxxxxxxxxx léčbě.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - pouze na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6188,42

ZULP:

Ne".

83. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se výkony x. 75339 x 75437 xxxxxxx.

84. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 735 - xxxxxxxxxxxx - skupina 3 xx xxxx xxxxx x. 75347 xxxxxxxx xxxxxx č. 75329, 75339, 75340 x 75342, které znějí:

"75329

PERFORUJÍCÍ XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx zkalené xxxx xxxxxxxxxxxx zakřivené xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dárce x xxxxxxx xxxxx, případně x implantací umělé xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx rohovky x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - X16, X17, X18 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

4/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 12554,17

XXXX:

Xx

75339

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX EXTERNO - XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx konzervativní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/1 den, 2/1 xxx

XX:

X - pouze xx specializovaném pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3504,94

XXXX:

Xxx

75340

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX OPERACE

Nepenetrující xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nepenetrující xxxxxx xxxxx x xxxxxx fyziologického rozmezí xxxx xxxxxxxxxxx tlaku x pooperačním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx než x operací xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx komory a xxxxxxxxxxxxxxx prostoru). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x středně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x x perforujícími xxxxxxxxx x ab externo xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

1/1 den, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 3374,75

XXXX:

Xxx

75342

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX AB INTERNO

Metody xx interno jsou xxxxxxxxxx xxx progresi xxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z ab xxxxxxx přístupu. Metody xx interno xxxxx xxx využity v xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu selhání xxxxxxx využívající podspojivkovou xxxxxxxx (perforující xxxxxx xx externo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 den, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 4222,59

XXXX:

Xx".

85. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 735 - oftalmologie - xxxxxxx 3 xx za xxxxx x. 75427 vkládají xxxxxx č. 75437 x 75438, které xxxxx:

"75437

XXXXXXXXX KERATOPLASTIKA

Jedná xx x separaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx adekvátních vrstev x xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx x uchycení xx xxxxxxx příjemce. Xxxxx xx indikován xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx zevních rohovkových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 10400,26

XXXX:

Xx

75438

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx se o xxxxxxx poškozené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ní přiléhajících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx dárcovskou xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x rohovkové xxxxx, xxxxxxxx chirurg xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu x dárcovské xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx je bulózní xxxxxxxxxxx (X18.1 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx typy xxxxxxxxx rohovkového endotelu (X18.5 podle Mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí).

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 14320,85

XXXX:

Xx".

86. X xxxxxxx x Kapitole 801 - klinická biochemie xx výkon č. 81239 xxxxxxx.

87. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - klinická xxxxxxxxx xx za xxxxx č. 81771 xxxxxx xxxxx č. 81772, xxxxx xxx:

"81772

XXXXXXXXX XXXXXXXXX - 3 X SÉRU

Imunoanalytické xxxxxxxxx xxxxxxxxx-3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostice xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

4/1 rok

OM:

S - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 764,22

XXXX:

Xx".

88. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 810 - xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx - xxxxxxx 1 se za xxxxx č. 89337 xxxxxx xxxxx č. 89342, xxxxx xxx:

"89342

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZOBRAZENÍ XXXXXXXXXXX XXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx periferní, tepny, xxxx, xxxx xxxxxx x hrudní xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX). Vyšetření xx xxxxxxxxxxxxx na digitální xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x žil xxxx xx implantaci xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx: x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stenózy, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx procedury; 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stenóza) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výběru xxxxxx (xxxxx, xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reziduálních organických xxxxxx žil (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rekanalizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řečiště x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, neadekvátní xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx a žilním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkony x. 89411, 89415, 89417, 89445, 89443, 89423, 89331, 89409, 89362, xxxxxxxx další xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

40

S3

3

10

OF:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1847,80

XXXX:

Xxx".

89. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 816 - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx č. 94239 xxxxxxxx xxxxxx x. 94297 x 94298, xxxxx xxxxx:

"94297

XXXXXXXXX XXX/XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KVANTITATIVNÍ XXX X XXXXXXX XXXX (QR-PCR) - XXXXXXXXX VÝSLEDEK

Výkon je xxxxx xxx novorozenecký xxxxxxxxx xxxxxxxx muskulární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvantitativní XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 SMN1 xxxx x počtů XXXX (X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx X lymfocyty x KREC (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (novorozence) při xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, a xx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx

94298

XXXXXXXXX XXX/XXXX X RÁMCI NOVOROZENECKÉHO XXXXXXXXXX METODOU XXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXX XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx muskulární xxxxxxx, xxxxx kombinované xxxxxxxxxxxxxxx x X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 XXX1 xxxx x počtů XXXX (X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxx X lymfocyty x XXXX (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx excision circles) xxx X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných v xxxxx novorozeneckého screeningu. Xxxxx lze x xxxxxxx absence xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) při xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pojištěnky - xxxxx, a to x xxxxxxxxx x xxxxxxx vícečetného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx život xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx novorozence

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

5

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx".

90. V xxxxxxx xx na xxxxx Xxxxxxxx 818 - laboratoř xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 96898 x 96899, xxxxx znějí:

"96898

ANALÝZA XXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXX XXXXX BUNĚK NA XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, synoviální x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tekutina - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tekutina x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

0,5

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx na specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

6

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 72,40

XXXX:

Xx

96899

XXXXXXX TĚLNÍCH XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX ANALYZÁTORU

Preklasifikace (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx tekutin (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mok, xxxxxxxxxx a pleurální xxxxxxxx, peritoneální tekutina - ascites, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

5

XX:

2/1 den

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 21,01

XXXX:

Xx".

91. X xxxxxxx v Kapitole 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx č. 87213 xxxxx "OF: 12/1 xxxxx, 25/1 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "XX: 20/1 xxxxx, 25/1 xxx".

92. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x. 87217 slova "XX: 20/1 týden, 40/1 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "OF: 50/1 xxxxx, 80/1 rok".

93. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx výkon x. 87445 xxxxxx výkon x. 87446, který xxx:

"87446

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X16 X KI67 XXX TRIAGE HPV XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx duální xxxxxxxxxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxxx x16 x Xx67 xx jednom xxxxxxxxx připraveném cervikovaginálním xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 16 anebo xxx 18 HPV xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrdla x 35. a 45. xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx - xxxxx x. 95203.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

X2

2

20

XX:

1/1 xxx, 2/život

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 863,97

XXXX:

Xx".

94. X xxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx patologie xxxxxxxx xxxxxx č. 87700 a 87701, xxxxx xxxxx:

"87700

XXXXXXX XX-X1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX VYŠETŘENÍ XXX PREDIKTIVNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kitem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx kvantitativního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště onkologa xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx patologa xxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxxxx léčby. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) x buňkách (v xxxxxxxxxxxxxx řezech xxxx xxxxxxxxxxxxx preparátech) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x následnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx XXX, XXX xxxx XX skóre. Výkon xxxxxxxx morfometrické xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx použití výkonu x. 87135.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

X2

2

70

XX:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

110

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6588,18

XXXX:

Xx

87701

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX (NGS)

Výkonem xx xxxxxxx xxxxxxxxx molekulární xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aberací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (NGS) neboli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx DNA xxxx RNA. Testování xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx, případně x cytologických xxxxxxxxx), x to za xxxxxx xxxxxxxxx diagnostiky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klinicky xxxxxxxxxx xxxxxx. Vyšetření bude x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx parametr x xxx xxxxxxxx kyseliny xxxxx 1x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

X1

1

530

XX:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xx specializovaném pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

600

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 32273,29

XXXX:

Xx".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

xxxx. XXXx. Válek, XXx., XXX, XXXX, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 313/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.