Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení §129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
279/2022 Sb.
19.07.2022
27.09.2022
27.09.2022
nález
nález Ústavního soudu
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Soudnictví (nálezy)