Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.
274/2022 Sb.
19.07.2022
22.09.2022
22.09.2022
nález
nález Ústavního soudu
Podnikání - privatizace, Soudnictví (nálezy)