Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení §108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
254/2022 Sb.
28.06.2022
31.08.2022
31.08.2022
nález
nález Ústavního soudu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace, Soudnictví (nálezy)