Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
246/2022 Sb.
10.08.2022
31.08.2022
01.10.2022
zákon
zákon Parlamentu
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa, Veterinární péče, Zemědělství