Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
243/2022 Sb.
10.08.2022
31.08.2022
01.10.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2022, s výjimkou ustanovení §10 odst. 1, §15 odst. 4 až 6 a 9 a §25 odst. 1 písm. g), která nabývají účinnosti 1.1.2023; §5 odst. 2 a 3 a §27 odst. 1 písm. a), která nabývají účinnosti 1.1.2024; a §10 odst. 2, které nabývá účinnosti 1.7.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Příroda a životní prostředí (odpady)