Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze
26/2022 Sb. m. s.
08.07.2021
01.08.2022
18.08.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Investice, Mezinárodní smlouvy