Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

26/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

INFORMACE

26

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nót xx xxx 20. xxxxx 2020 x 8. xxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a vládou Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze1).

X Dohodou vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a prezident xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2022 a xxxxx xxxx xxxxxxx platnosti Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná 13. xxxxxxxxx 1990 v Xxxxx.

Xxxxxxxx znění české xxxx a xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nóty x její xxxxxxx xx českého jazyka, xxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x. 1500/2020-XXXX

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Švédska, x s xxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nóty x. 10/2009, x. 5/2016 x x. 40/2018 ze xxx 7. listopadu 2018, xxxxxxxx se návrhu xx ukončení xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx článku 11 xxxxxxxx 3, xx xx xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx Dohody mezi xxxxxx České republiky x xxxxxx Xxxxxxx x změně x xxxxxxxx platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Praze (xxxx xxx "Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx"):

1. Xxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx, x

2. Xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, xxxxx prodlužuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx platnosti, x xxxxxx mít xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx platnosti.

Pokud xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x nóta Švédska, xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Tato Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, xxxxxxxx x xxx vstupu x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Švédska x xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx, 20. xxxxx 2020
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Švédska

Odbor Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo zahraničních xxxx Xxxxxxx projevuje xxxx Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx ve Švédsku x má xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx verbální xxxx Xxxxxxxxxxxxxx x. 1500/2020-XXXX xx xxx 20. xxxxx 2020, která xxx následovně:

"Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx projevuje úctu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x. 10/2009, x. 5/2016 a x. 40/2018 ze xxx 7. listopadu 2018, týkající xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. listopadu 1990 x Praze (xxxx xxx "Dohoda"), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx článku 11 xxxxxxxx 3 xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx"):

1. Xxxxxxxx se xxxxxxxx Dohody, a

2. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasí x tím, xx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, který prodlužuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx tedy žádné xxxxxx účinky xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tato xxxx x nóta Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx tvořit Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxx xx obou xxxxxxxx. Vláda Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxx xx vzájemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx její vstup x xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozdější xxxxxxxxxx. Xxxxxxx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, přestane x xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody."

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx čest informovat Xxxxxxxxxxxxxx, xx vláda Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx č. 1500/2020 xx xxx 8. xxxxx 2020 x xxxx odpovědní xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxx prvního xxx xxxxxx následujícího xx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx straně xxxx xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx Velvyslanectví Xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx úctě.

Stockholm, 8. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2022 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Praze, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 479/1991 Sb.