Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

26/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

INFORMACE

26

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxxxxxx nót xx xxx 20. xxxxx 2020 x 8. xxxxxxxx 2021 xxxx sjednána Dohoda xxxx vládou České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx o xxxxx x ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze1).

X Dohodou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x nótách xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2022 a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx.

Xxxxxxxx znění xxxxx xxxx a její xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x anglické xxxxx xxxxxxx xxxx x její překlad xx xxxxxxx jazyka, xxx tvoří Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Verbální xxxx č. 1500/2020-XXXX

Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x. 10/2009, x. 5/2016 a x. 40/2018 xx dne 7. xxxxxxxxx 2018, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx článku 11 xxxxxxxx 3, xx xx xxxx navrhnout uzavření xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Švédska x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Praze (xxxx xxx "Dohoda x xxxxxxxx platnosti"):

1. Xxxxxxxx xx platnost Xxxxxx, x

2. Xxxxxx Xxxxxx o ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pozbyde xxxxxxxxx, x nebude xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vstupu x xxxxxxxx Xxxxx x ukončení xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx souhlasí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx Švédska, xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx Dohodu x xxxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupům xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx x ukončení platnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx datu xxxxxxxx pozdější nóty. Xxxxxxx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, xxxxxxxx x den vstupu x xxxxxxxx Dohody x ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx platnosti Dohody.

Velvyslanectví Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxx nejhlubší xxxx.

Xxxxxxxxx, 20. xxxxx 2020
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxx xxxxx Švédska

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xx xx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx č. 1500/2020-STOC xx xxx 20. xxxxx 2020, xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx úctu Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxx, a s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx x. 10/2009, x. 5/2016 x x. 40/2018 xx xxx 7. listopadu 2018, xxxxxxxx se xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx článku 11 xxxxxxxx 3 xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx následující Dohody xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (dále jen "Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx"):

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, x

2. Xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx platnosti souhlasí x xxx, xx článek 11 odstavec 3 Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx investic uskutečněných xxxx xxxxx ukončení xxxx platnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx, x nebude xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx shora xxxxxxxx návrhem, tato xxxx a xxxx Xxxxxxx, vyjadřující xxxxxxx x xxxxx návrhem, xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx. Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva nezbytných xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxx notifikace. Xxxxxxx článek 11 odstavec 3 Dohody, přestane x den xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx."

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx má xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx vláda Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potvrzuje, xx xxxxxxxx xxxx č. 1500/2020 xx dne 8. října 2020 x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx budou vzájemně xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx má xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Švédsku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x platnost Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vládou Xxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxx využívá xxxx příležitosti, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx, 8. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2022 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.8.2022.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Dohoda xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx královstvím x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 479/1991 Sb.