Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

26/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

INFORMACE

26

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxxxxxx xxx xx xxx 20. xxxxx 2020 x 8. července 2021 xxxx sjednána Xxxxxx xxxx vládou České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze1).

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Dohodu xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx ustanovení uvedených x xxxxxx vstoupila Xxxxxx v platnost xxx 1. srpna 2022 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx české xxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a anglické xxxxx švédské xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Verbální xxxx x. 1500/2020-XXXX

Xxxxxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx úctu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Švédska, x x odkazem xx xxxxxxxxx komunikaci, xxxxxxxxx na xxxx x. 10/2009, x. 5/2016 a x. 40/2018 ze xxx 7. listopadu 2018, xxxxxxxx xx návrhu xx ukončení xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 v Xxxxx (dále jen "Xxxxxx"), x neuplatňování xxxxxx článku 11 odstavce 3, xx tu xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx Dohody xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Švédska x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Praze (xxxx xxx "Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxx"):

1. Xxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx, x

2. Strany Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx článek 11 xxxxxxxx 3 Dohody, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx ukončení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x nebude xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx souhlasí xx shora xxxxxxxx xxxxxxx, tato nóta x nóta Švédska, xxxxxxxxxxx souhlas x xxxxx xxxxxxx, budou xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx České republiky x xxxxx Švédska xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Tato Xxxxxx x xxxxxxxx platnosti xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx pozdější xxxx. Xxxxxxx článek 11 odstavec 3 Xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody.

Velvyslanectví Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxx nejhlubší xxxx.

Xxxxxxxxx, 20. října 2020
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Švédska

Odbor Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx projevuje xxxx Xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx verbální nóty Xxxxxxxxxxxxxx x. 1500/2020-STOC xx dne 20. xxxxx 2020, která xxx xxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxx, a s xxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x. 10/2009, x. 5/2016 x x. 40/2018 xx xxx 7. xxxxxxxxx 2018, týkající xx xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. listopadu 1990 x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), x xxxxxxxxxxxxx jejího článku 11 xxxxxxxx 3 má xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx následující Xxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, xxxxxxxxx 13. xxxxxxxxx 1990 x Xxxxx (dále xxx "Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx"):

1. Ukončuje xx xxxxxxxx Xxxxxx, x

2. Xxxxxx Dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx článek 11 xxxxxxxx 3 Xxxxxx, který prodlužuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx datem ukončení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x nebude xxx tedy xxxxx xxxxxx účinky po xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx shora xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx Xxxxxxx, vyjadřující souhlas x xxxxx návrhem, xxxxx tvořit Dohodu x ukončení platnosti, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Vláda Xxxxx xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxx xx vzájemně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx její xxxxx x platnost. Xxxx Xxxxxx o ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx prvního dne xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx pozdější xxxxxxxxxx. Xxxxxxx článek 11 odstavec 3 Xxxxxx, přestane x den vstupu x platnost Dohody x xxxxxxxx platnosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platnosti Dohody."

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx č. 1500/2020 ze xxx 8. xxxxx 2020 x xxxx xxxxxxxxx xxxx spolu tvoří Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxx prvního xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx straně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx má xx xxxx tímto Xxxxxxxxxxxxxx xx Švédsku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky.

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Velvyslanectví České xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx, 8. xxxxxxxx 2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 26/2022 Xx. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 18.8.2022.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vzájemné xxxxxxx investic, podepsaná xxx 13. listopadu 1990 x Xxxxx, xxxx vyhlášena xxx č. 479/1991 Sb.