Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
25/2022 Sb. m. s.
20.01.2017
09.08.2022
09.08.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Letecká doprava, Mezinárodní smlouvy