Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
21/2022 Sb. m. s.
21.04.2022
21.04.2022
13.07.2022
13.07.2032
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Ozbrojené sbory, Vojsko