Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
179/2022 Sb.
15.06.2022
27.06.2022
28.06.2022
Zákon nabývá účinnosti dnem 13.2.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 175 a 176, která nabývají účinnosti 28.6.2022, a ustanovení čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135 a čl. II bodů 3, 4 a 6, která nabývají účinnosti 1.11.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Daně - dávky