Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
178/2022 Sb.
15.06.2022
27.06.2022
01.07.2022
Zákon nabývá účinnosti 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 1.7.2023, a ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti 1.10.2023.
zákon
zákon Parlamentu
Pojišťovnictví, Silniční doprava