Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

178/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. III

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

178

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 370/2016 Xx., xxxxxx x. 151/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 169/2018 Sb., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx č. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 162/2020 Sb., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Sb., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 365/2021 Xx., xxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxx x. 418/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X poznámce xxx xxxxx x. 1 xx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/52/XX ze xxx 29. xxxxx 2004 x interoperabilitě xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx." zrušuje.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx na xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxx

"Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/520 xx dne 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx mýtného x usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1936 xx dne 23. xxxxx 2019, kterou xx mění xxxxxxxx 2008/96/XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx části xxxx xx slova "XXXXX-XXXXXXXX SILNIČNÍ SÍTĚ" xxxxxxx.

4. §18x xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 22 xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dokumentace

(1) Xxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, x xxxxxxxx tunelu xxx 500 m, xxxxx je součástí xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx22),

x) xxxxxxx komunikace, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx22),

x) dálnice,

c) silnice X. xxxxx, xxxx

x) xxxx silnice XX. xxxx III. třídy, xx jehož výstavbu, xxxxxxxxxxxx nebo opravu xxxx nebo mají xxx využity xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, s xxxxxxxx úseku nacházejícího xx x zastavěném xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru x

x) auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx a dalšího xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu v xxxxxxx neuskutečnění xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xx xxx záměr xxxxxxxxxx,

x) vymezení způsobů xxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxx xxxxxx předpokládaných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx nákladů x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx stanovených cílů xxxxxxx úrovně bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx územního rozhodnutí xxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x k xxxx xxxxxxxxxxx přiloží.

(5) Xxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx pro

1. xxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x povolena xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx provozu a

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Výsledkem auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpráva, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx odstranění xxxx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plynou x vlastností pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx zprávu vyhodnocením, xxx x jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x x xxxxxx, xxxxxx nevyhověl, xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijetí.

(7) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zprávu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umísťuje x povoluje,

b) k xxxxxx dokumentace xxxxx

1. xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx 1 x žádosti x xxxxxx stavebního povolení, xxxx

2. xxxxxxxx 5 xxxx. x) bodu 2 x xxxxxxx x kolaudaci,

c) ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. d) x žádosti x xxxxxxxxx.

(8) Xx stavebním xxxxxxxx xxxx společném xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx umísťuje x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Xx společném xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x povoluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx zohlední xxxxxxx xxxx okolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, vliv součástí x příslušenství pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx charakteru provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx této pozemní xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx směrech Unie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě x x zrušení rozhodnutí x. 661/2010/EU, v xxxxxxx xxxxx.".

5. V §18x xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx návrhu dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx x přiloží k xxxx dokumentaci.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx

x) návrh dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

6. X §18g xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxx záměru,

b) x xxxxxx dokumentace xxxxx odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx x

x) xx stavbě xxxxx odstavce 5 xxxx. x) k xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx stavbu xxxxxxx komunikace podléhající xxxxxxxxxx bezpečnosti stavební xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §18x xxxx. 1 xx xxxxx "podle §18x xxxx. 3" xxxxxxx.

8. X §18h xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

9. X §18x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "v rozsahu xxxxx §18x odst. 7" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx pozemních komunikací".

10. X §18x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx xx xxxxx "xxx" vkládá slovo "xxxxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "státní služby".

11. X §18x xxxx. 3 se slova "x xxxxxxx podle §18x odst. 7" xxxxxxx.

12. X §18x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, jejichž xxxxx svěřuje tento xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací,".

13. X §18x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

14. §18m xxxxxx xxxxxxx zní:

"§18m

Posouzení pozemních xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nehod x x xxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx, x vysokým počtem xxxxxxxxxx nehod, xxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx pozemní komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zpracovaná auditorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnocení posuzovaných xxxxx xxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxxx úseky pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, střední xxxx xxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx.

(3) Zprávy x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací předá xxxxxxxx xxxxxxx komunikace Xxxxxxxxxxxx dopravy nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx dopravy přehled xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemních komunikací x xxxxxx hodnocení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x posouzení xxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací.

(5) Xxxxxxx posouzení a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

15. V §18x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Způsob xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nehod, xxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxx těžké xxxx xx xxxxxx, x poměru x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.".

16. Za §18x xx vkládá xxxx §18x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§18n

Podrobné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x posouzení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvýší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx praxí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpracovaná auditorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx povedou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vynakládaných x xxxxxxxx dopravních nehod, x xxxx tato xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdělí vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a provedených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybraných k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedených nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu dopravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.".

17. X §22 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11j xxxxxxx.

18. X §22 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "vozidla, xxxxx xx přidělenu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx".

19. X §22x xxxx. 1 xx xxxxx "v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11x)" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11x xxxxxxx, xxxxx "x xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx".

20. V §22x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx definujícím xxxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného30)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 x xxxxx ", xx základě smlouvy x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného" zrušují.

21. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx k tomu xxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. X §22x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) doplňují xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22x odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx zařízení, které xx evidováno xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,".

23. X §22x odst. 1 xxxx. e) xx xx text "§22x odst. 3," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx zablokované," x xxxxx "vyúčtování, xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

24. X §22x xxxx. 1 písmeno f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 41 xxx:

"x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie41), v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

41) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2020/204 xx dne 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx, minimálním xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx prvky xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/750/ES.".

25. X §22x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxx,".

26. X §22c xxxx. 1 písm. h), §22x xxxx. 3 x x §22x xxxx. x) xx xxxxx "a nepřetržitý" xxxxxxx.

27. X §22x xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx oddělené xxxxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k provozování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx financování xxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §22x xxxx. 2 x v §22x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx orgán nebo" xxxxxxx.

29. V §22d xx xx konci xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx ověří xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a f) xx x).".

30. V §22x xx vkládá xxxx písmeno a), xxxxx xxx:

"x) xx 1 měsíce xx xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx rozsahu pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx n).

31. V §22x xxxx. b) xx slova "2 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 let", xxxxx "x" se nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xx 4" x xxxxx "xxxxxxx11x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx; x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x nich".

32. X §22x xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x) x x xxxxxxx, xx xxxxx x výpadku xxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

33. X §22x xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx n) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

34. X §22e xxxx. x) xx xx xxxxx "zařízení" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,".

35. X §22x se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

36. X §22e xx xxxxxxx f) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

37. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

38. X §22x xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx právech x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx vydal, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného údaje x xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) neprodleně xxxxxxxxxx provozovatele vozidla, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytuje evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x neuhrazení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx, xxxxx odepřít xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

39. V §22x xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

40. X §22f xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx mýtného uvedených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie41), xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

41. V §22x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx nepřihlíží, xxxx-xx xxxxxxxxx neposkytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

42. X §22x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx definujícím xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" xxxxxxx.

43. X §22x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx42)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 42 xxx:

"42) Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/203 ze xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilosti oznámených xxxxxxxx.".

44. X §22x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41)".

45. X §22x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx41)".

46. V §22x xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 až 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 43 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie41) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu, může xxxxxxxxx pouze

a) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x něhož oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žadateli, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx subjekt xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx42). Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx43), xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxx subjekt x rozsahu, v xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tyto xxxxxxxxx vztahují. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oznámeného subjektu xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x státní zkušebnictví xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx42) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41). Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud oznámený xxxxxxx

x) o xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie41).

(7) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxx xxxxxx a ostatním xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1025/2012 ze dne 25. xxxxx 2012 x evropské xxxxxxxxxxx, xxxxx směrnic Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/ES, 97/23/XX, 98/34/ES, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/ES a 2009/105/XX, x xxxxxx xx ruší rozhodnutí Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1673/2006/XX, v xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

47. X §22x se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx na prvky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Prohlášení provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného.".

48. X §22x xxxx. 2 xx xxxxx "30 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxxxx".

49. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

50. V §22x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného30)" xxxxxxxxx xxxxx "požadavky xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx".

51. X §22h xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sazeb xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx provozovatel systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §22x odst. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxxxxx dopravy neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

52. V §22x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 4 písm. x)".

53. V §22x xxxx. 4 xx xxxxx "podmínky pro xxxxxxxxx interoperability systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie11k)," xxxxxxx.

54. X §24x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "anebo x xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxx využívaných xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související".

55. X §29x xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

56. X §29a xxxx. 1 se xx xxxxx písmene c) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

57. X §29x xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 8.

58. X §29x xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "5 xx 7" xxxxxxxxx slovy "4 xx 6".

59. Xx §43x xx xxxxxx xxxx §43x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx §42a xxxx. 2, §42x odst. 3 xxxx §42b xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, zašle xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x zahájení řízení xxxx xxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx první xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx; xx-xx xxxxx, x xxxxx jazyce xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jazyce.

(2) Informační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přestupku, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx uložit. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x poučení x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že jde x skutek zjištěný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Celní xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx řízení, xx kterých v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

60. X §46 xxxx. 2 xx text "§18g xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxxx "§18x odst. 10", xx text "§18x xxxx. 5," xx vkládá xxxx "§18x xxxx. 5, §18x xxxx. 6,", xxxx "29x xxxx. 9" se xxxxxxxxx xxxxxx "29x odst. 8" x slova "x §43 xxxx. 7" xx xxxxxxxxx xxxxx ", §43 xxxx. 7 a §43x xxxx. 4".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zajistit provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18x xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx zajistit provedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18g xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxx zpracována dokumentace xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxx vydání společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx zařazenou do xxxxxxxxxxxxx silniční xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §18x xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2024.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 297/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx č. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 52/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx č. 418/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 8 xxxx. x) xx xx xxxxx "až x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

2. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xx xxxxx "Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/82/XX xx dne 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xx xx samostatné řádky xxxxxxxx xxxx

"Xx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/413 xx dne 11. března 2015 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 23 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/520 xx xxx 19. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx silničních xxxxxxxx x Xxxx.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5 a 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023, a xxxxxxxxxx čl. I xxxx 15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 178/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5 x 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, x ustanovení čl. I xxxx 15, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.