Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

178/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. III

ČÁST TŘETÍ – ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

178

XXXXX

xx dne 15. xxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Sb., zákona x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Sb., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 288/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., zákona x. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., zákona x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Sb., zákona x. 162/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona x. 543/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 365/2021 Sb., xxxxxx č. 374/2021 Xx. x xxxxxx x. 418/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X poznámce pod xxxxx x. 1 xx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/52/XX xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxx mýtného xx Xxxxxxxxxxxx." xxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věty

"Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/520 xx dne 19. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1936 xx dne 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

3. X nadpisu xxxxx xxxx se slova "XXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX" xxxxxxx.

4. §18x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22 xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx stavby x její xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je, x výjimkou tunelu xxx 500 m, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx22),

x) xxxxxxx komunikace, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx22),

x) dálnice,

c) xxxxxxx X. třídy, nebo

d) xxxx silnice II. xxxx XXX. xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo opravu xxxx nebo mají xxx využity xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit posouzení xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x rámci

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) auditu bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemních xxxxxxxxxx v území, xx xxxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn, xxxxxxxxxxx silničního provozu xx xx, jejich xxxxxxxxxx a dalšího xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx cílů zvýšení xxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx xx síti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx stavebník xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentace pro xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým se xxxxxx umísťuje x xxxxxxxx, x k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) návrh xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx dokumentace xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx

2. provádění xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxx provozu a

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpráva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx užívání a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhodnocením, xxx a xxxxx xxxxxxxx vyhověl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x u xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijetí.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx dokumentace xxxxx odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx 5 xxxx. x) bodu 1 x xxxxxxx o xxxxxx stavebního povolení, xxxx

2. odstavce 5 xxxx. x) xxxx 2 k xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx podle odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. d) x xxxxxxx o xxxxxxxxx.

(8) Xx stavebním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umísťuje a xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5). Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx a povoluje xxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby.

(9) Xxx zpracování auditu xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxxxxx zejména xxxx okolí pozemní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xx bezpečnost xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předpokládaných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx směrech Unie xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/EU, v xxxxxxx xxxxx.".

5. V §18x odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx prvotního xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 3, kterou xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x přiloží x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx

x) návrh dokumentace xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.".

6. X §18x xxxxxxxx 7 a 8 xxxxx:

"(7) Stavebník xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx dokumentace podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x návrhu dokumentace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(8) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx pro stavbu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.".

7. V §18x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx §18x odst. 3" xxxxxxx.

8. V §18x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

9. X §18x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx §18g odst. 7" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

10. X §18i xxxx. 2 větě xxxxxx xx xx xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".

11. X §18x xxxx. 3 xx xxxxx "x rozsahu xxxxx §18x xxxx. 7" xxxxxxx.

12. X §18x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací" nahrazují xxxxx "činnosti, jejichž xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx auditorům bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací,".

13. X §18x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx zprávy xxxxx §18x xxxx. 3" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx,".

14. §18m xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx nehod x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx dopadů. Posouzení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx skutečného xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx a

b) informací x úsecích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež jsou x provozu xxxx xxx 3 xxxx, x vysokým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx posuzování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zpracovaná auditorem xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemních komunikací. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx nehod x x xxxxxxxx závažnosti xxxxxx dopadů jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokou, střední xxxx xxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx.

(3) Zprávy x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x jejich xxxxxxxxx. Xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxx hodnocení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x xxxxxxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxxxxxx posouzení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

15. V §18x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx x vysokým xxxxxx xxxxxxxxxx nehod, xxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci, x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

16. Xx §18x se vkládá xxxx §18n, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§18n

Podrobné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx bezpečnosti x x nichž x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx opatření, kterými xx xxxxx úroveň xxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx x ukončeným xxxxxxxx vzděláním s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx správy pozemních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx alespoň 1 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx x zaměřuje se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zpracovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zprávy auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx podrobných xxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku pozemní xxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx nehodách na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx základě xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxxxxxxx posuzování bezpečnosti xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření povedou x výraznému xxxxxxx xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehod, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx sestaví xx xxxx 5 xxx xxxx zvyšování bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajících posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných opatření x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nápravných opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vlastník pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx Ministerstvu dopravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx základě tohoto xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

17. X §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx11x)" xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 11x xxxxxxx.

18. X §22 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xx přidělenu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

19. V §22x xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx11x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11x xxxxxxx, xxxxx "v xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

20. X §22x xxxx. 2 se xxxxx "x souladu x xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx definujícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 x xxxxx ", xx základě xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

21. X §22x se xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx k tomu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

22. V §22x odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nefunkční,".

23. X §22x xxxx. 1 xxxx. e) xx xx text "§22x odst. 3," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx zablokované," x slova "xxxxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x mýtném, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

24. X §22c odst. 1 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxx:

"x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41), v xxxx stanoví podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

41) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2020/204 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx prvky xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx rozhodnutí 2009/750/ES.".

25. X §22c odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx mu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

26. X §22x odst. 1 písm. x), §22x xxxx. 3 x x §22x xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

27. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem "a" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o nákladech x xxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx činností.".

28. X §22x odst. 2 x x §22x xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx nebo" xxxxxxx.

29. V §22d xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Ministerstvo xxxxxxx xxxxx rok xxxxx xxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x f) xx x).".

30. V §22x se xxxxxx xxxx písmeno a), xxxxx xxx:

"x) do 1 měsíce xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

31. X §22x xxxx. x) xx xxxxx "2 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxx", xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx 4" x slovo "xxxxxxx11x)" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x nich".

32. X §22x xxxx. x) xx slova "xxxxxxx x) a x případě, že xxxxx x výpadku xxxxxxx některého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".

33. V §22x xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až n) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

34. V §22x xxxx. e) xx xx slovo "zařízení" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

35. V §22x se na xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx "x".

36. X §22x se xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x m) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

37. X §22e xx xx xxxxx xxxxxxx f) čárka xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

38. X §22x xx dosavadní text xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinen

a) xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x jeho xxxxxxx x xxx souvisejících,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx smlouvy poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx zablokovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x o xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxx elektronického xxxxxxx, x neuhrazení mýtného xxxxx xxxxxxxx uvedených xx smlouvě o xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, který xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx, státu xxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

39. V §22x xxxx. a) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

40. X §22x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie41), xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

41. V §22x se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx elektronického xxxxxxx x provozovateli všech xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx neposkytnutím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

42. X §22x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx30)" zrušují.

43. V §22x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "stanovené xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx42)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 42 zní:

"42) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/203 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx na prvky xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámených xxxxxxxx.".

44. X §22g xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "použití" xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx41)".

45. X §22x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx c) doplňují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx41)".

46. X §22g xx xx odstavec 2 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 3 xx 7, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 43 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx posuzování xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie41) vyhrazuje xxxxxxxxxx subjektu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) právnická xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví, xxxx

x) oznámený xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Úřad xxx technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx udělí oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx požadavky kladené xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx42). Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx normami43), xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx se harmonizované xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

(5) Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx zkušebnictví xxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx xxxxx, xxxxx udělil xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

(6) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx oznámené xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx42) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41). Xxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx

x) o xx xxxxxx,

x) přestal splňovat xxxxxxxxx kladené na xxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie42), xxxx

x) xxxxxxx posouzení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx41).

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx dne 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Rady 89/686/XXX x 93/15/XXX x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, x kterým xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX x xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady č. 1673/2006/XX, x xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

47. X §22x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného je xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx aktualizované xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxx opětovného xxxxxxxxx jejich xxxxx x vhodnosti xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx elektronického mýtného xxxxxxxx x takovém xxxxxxxxx, aby opětovné xxxxxxxxx shody a xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

48. X §22h xxxx. 2 xx xxxxx "30 xxx" nahrazují xxxxx "1 měsíce".

49. X §22x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxxxx evropského mýtného xx povinen žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podkladů xx stanovené xxxxx xxxxxxx.".

50. X §22x xxxx. 3 xx xxxxx "rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného30)" xxxxxxxxx slovy "požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy".

51. X §22x se xxxxxxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

c) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx provozovatel systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného uzavřenu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xxxxx §22x xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx změnu údajů xxxxx xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.".

52. V §22x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x)".

53. X §22x xxxx. 4 se xxxxx "podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11x)," xxxxxxx.

54. X §24x xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

55. X §29x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx "a".

56. X §29x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

57. V §29a xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 8.

58. X §29a xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "5 až 7" xxxxxxxxx xxxxx "4 xx 6".

59. Xx §43x xx vkládá xxxx §43x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pokud je xxxxxxxxxx x přestupku xxxxx §42a xxxx. 2, §42x odst. 3 xxxx §42x xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zašle celní xxxx této osobě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxx jako první xxxx x řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jazyce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxx, x jakém xxxxxx xxxx osvědčení o xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx formulář v xxxxx xxxxxx.

(2) Informační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x vymezení xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příkazem xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 28. xxxxx údaje x xxxxx zahájených řízení, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

60. V §46 xxxx. 2 xx xxxx "§18g xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxxx "§18g xxxx. 10", xx text "§18x odst. 5," xx xxxxxx text "§18x xxxx. 5, §18x xxxx. 6,", xxxx "29x xxxx. 9" xx nahrazuje xxxxxx "29a odst. 8" x slova "x §43 odst. 7" xx xxxxxxxxx xxxxx ", §43 xxxx. 7 x §43x odst. 4".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx zajistit provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18g xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx dokumentace pro xxxxxx společného povolení, xxxxxx se stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18x xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx zpracována xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §18x xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2024.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx č. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Sb., xxxxxx č. 383/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., zákona x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., zákona x. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 52/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx., zákona x. 261/2021 Sb. x xxxxxx č. 418/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 8 xxxx. x) se xx xxxxx "xx x)" vkládají xxxxx "x x)".

2. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 se xxxxx "Čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/82/XX xx dne 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx." xxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xx xx samostatné xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/413 xx xxx 11. března 2015 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx deliktech v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 xx dne 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběr xxxxxxx x usnadnění přeshraniční xxxxxx informací týkajících xx nezaplacení silničních xxxxxxxx v Unii.".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023, a xxxxxxxxxx čl. I bodu 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Pekarová Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 178/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023, x ustanovení čl. I xxxx 15, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.10.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.