Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
154/2022 Sb.
08.06.2022
17.06.2022
01.07.2022
vyhláška
vyhláška prezidenta
Občané - občanská práva, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Státní a místní správa