Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

154/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

154

XXXXXXXX

xx xxx 8. xxxxxx 2022,

kterou se xxxx vyhláška x. 36/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx pravosti podpisu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx vnitra stanoví xxxxx §21 xxxxxx x. 21/2006 Sb., x ověřování shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o ověřování), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2019 Sb. x zákona x. 261/2021 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 36/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 331/2006 Xx., xxxxxxxx č. 390/2007 Xx., xxxxxxxx x. 194/2008 Xx., xxxxxxxx x. 15/2009 Xx., xxxxxxxx č. 484/2009 Xx., xxxxxxxx x. 384/2010 Sb., xxxxxxxx č. 441/2011 Xx., xxxxxxxx x. 456/2012 Xx., vyhlášky x. 401/2013 Xx., xxxxxxxx x. 346/2014 Xx., vyhlášky x. 389/2015 Xx., xxxxxxxx x. 411/2016 Xx., xxxxxxxx x. 409/2017 Xx., vyhlášky x. 265/2018 Sb., xxxxxxxx x. 280/2019 Xx., xxxxxxxx x. 316/2019 Xx., vyhlášky č. 486/2020 Xx. a xxxxxxxx č. 393/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xx xxxxxxx, xx xxxxx je legalizován xxxxxx," zrušují.

2. Nadpis §5 zní: "Vyznačení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx".

3. Xx §5 xx xxxxxxxx xxxx §5x x 5x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§5x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u nějž xxx provést legalizaci

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), musí xxx ve formátu XXX/X a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 XX. X xxxxxxx použití xxxxxxx XXX/X xx xxxxx XXX/X-3 a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx služby, xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zajišťován xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx (xxxx jen "informační xxxxxx"), nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx viditelný, xxxxxxx-xx xx o zaručený xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podpis.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx certifikátu xxx xxxxxxxxxxxx podpis, xxxxx xxx porušena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dokument x elektronickým xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxx §5a, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx úložiště").

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 30 xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5x, provede xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doložky. Xxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx připojením dokumentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ověřovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxx

x) xxxxx xx xxxx datové schránky, xxxx

x) předá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dokument xxxxxxxxxx ověřovací doložku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X xxxxxxx č. 1 x části "Xxxxxxxxxx xxxx", xxxx. x) xx za xxxxx "Chornice," xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx,".

5. X xxxxxxx x. 1 x xxxxx "Pardubický xxxx", xxxx. l) xx slovo "Xxxxxxx," xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x. 3 xx xx slova "xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx*" xxxxxxxx xxxxx "- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx*".

7. X xxxxxxx x. 3 xx xx slova "Xxxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "* - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ověřující xxxxx x kvalifikované xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko*".

8. V xxxxxxx č. 4 xx za xxxxx "xxxxx podpis xx xxxxxxx xx xxxxxxx*" xxxxxxxx xxxxx "- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dokumentu xx vlastní*".

9. X xxxxxxx x. 4 xx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpis ověřující xxxxx" doplňují slova "* - Kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx*".

10. X xxxxxxx č. 8 xxxxxx xxxxxxx 7 x xxxxx xxxxx zní: "Podpis xx dokumentu byl xxxxx xx vlastní".

11. X příloze č. 8 xxxxxx sloupce 9 xxx: "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx kterém je xxxxxxxxxxx podpis".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ověřovací xxxxx xxxxxx x 1. xxxxxxxx 2022 xxx používat xx 31. xxxxxxxx 2023, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 10 x 11 xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 154/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.