Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
120/2022 Sb.
27.04.2022
20.05.2022
21.05.2022
Nařízení nabývá účinnosti 21.5.2022, s výjimkou čl. I bodů 2 až 14, které nabývají účinnosti 1.10.2022.
nařízení
nařízení vlády
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace, Průmysl a technika (sběrné suroviny), Státní a místní správa