Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.05.2022.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

120/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

120

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. dubna 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Xx., x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx č. 34/2011 Sb. x xxxxxx x. 526/2020 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §2 xxxx. x) x §12 x 13 zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 481/2012 Sb., x omezení xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxxx x elektrických x elektronických xxxxxxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 391/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 101/2018 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 146/2019 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 121/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 344/2020 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 334/2021 Xx., xx mění takto:

1. Xx konci poznámky xxx čarou x. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/1978 ze xxx 11. srpna 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx pro xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (XXXX), butylbenzylftalátu (XXX), xxxxxxxxxxxxxx (DBP) x xxxxxxxxxxxxxxxxx (DIBP) x náhradních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2021/1979 xx xxx 11. srpna 2021, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a technickému xxxxxxx mění příloha XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, pokud xxx x výjimku xxx xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (DEHP) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx magnetické xxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2021/1980 xx xxx 11. xxxxx 2021, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx příloha XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxxx (DEHP) x xxxxxxx selektivních xxxxxxxxxxx xxx analýzu tělních xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx.".

2. Xx xxxxx poznámky xxx čarou č. 1 se na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/274 ze dne 13. prosince 2021, xxxxxx se xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v zářivkách xx studenou katodou x x zářivkách x xxxxxxx elektrodou xxx xxxxxxxx účely.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/275 xx dne 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x výjimku xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/276 ze xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx příloha XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/277 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx používání xxxxx x jednopaticových (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx všeobecné xxxxxxxxxxx 30 X x xxxxxxxxxx 20 000 x nebo xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/278 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/279 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x technickému xxxxxxx xxxx příloha III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx jde x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/280 ze dne 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro xxxxx přizpůsobení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/EU, xxxxx jde x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx výbojkách.

Směrnice Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/281 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/65/XX, xxxxx jde x výjimku pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách xxx xxxxxxxx účely.

Směrnice Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/282 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckému x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx luminoforem.

Směrnice Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/283 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku xxxx xxxxxxx III směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx rtuti x xxxxxx vysokotlakých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osvětlení.

Směrnice Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/284 xx dne 16. xxxxxxxx 2021, kterou xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxx použití xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Směrnice Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/287 xx xxx 13. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxx účely přizpůsobení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/65/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx osvětlování a xxxx xxxxxxxx účely.".

3. X xxxxxxx č. 2 xxxxxxx 1, 1x), 1x), 1x), 1x) x 1e) xxxxx:

"

1

Xxxx x jednopaticových (xxxxxxxxxxx) zářivkách, jejíž xxxxx nepřevyšuje (xx xxxxx xxxxx):

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xx; 30 X: 2,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxxxx osvětlování &xx; 30 X: 2,5 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxxxx osvětlování ≥ 50 X x &xx; 150 W: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxxxx osvětlování ≥ 150 X: 15 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

1x)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ≤ 17 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: 5 xx

Xxxxx xx 24. února 2023

".

4. X xxxxxxx x. 2 se xxxxxxx 1x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1f), 1f)-I x 1f)-II, xxxxx xxxxx:

"

1x)

Xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) zářivkách, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx):

1x)-X

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spektru: 5 xx

Xxxxx xx 24. února 2027

1x)-XX

Xxx xxxxxxxx účely: 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

".

5. V xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 1x) xxx:

"

1x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx &xx; 30 X x xxxxxxxxxx 20 000 x xxxx xxxxx: 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

".

6. X xxxxxxx x. 2 položky 2x), 2x) 1), 2x) 2), 2x) 3), 2x) 4) a 2x) 5) xxxxx:

"

2x)

Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx lineárních xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx):

2x) 1)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x normální xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ≤ 9 xx (xxxxxxxxx X2): 4 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

2x) 2)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx luminoforem x xxxxxxxx xxxxx životnosti x průměrem xxxxxxx ≥ 9 mm x ≤ 17 xx (xxxxxxxxx X5): 3 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x) 3)

Xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx životnosti x xxxxxxxx xxxxxxx &xx; 17 xx x ≤ 28 xx (xxxxxxxxx T8): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2a) 4)

Xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx luminoforem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trubice &xx; 28 xx (xxxxxxxxx T12): 3,5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

2x) 5)

Xxx xxxxxxx s třípásmovým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (≥ 25 000 x): 5 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

".

7. V xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 2x) 3) xxx:

"

2x) 3)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x třípásmovým xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx &xx; 17 xx (například T9): 15 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023; xx 25. xxxxx 2023 xx 24. xxxxx 2025 xxxx xxx xxxxxxx 10 xx xx xxxxx xxxxxxx

".

8. V příloze x. 2 xx xxxxxxx 2x) 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x) 4-X, 2b) 4)-II x 2b) 4)-XXX, xxxxx xxxxx:

"

2x) 4)-I

Pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx): 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

2x) 4)-XX

Xxxxxxx vyzařující xxxxxxxxx xxxxxx x ultrafialovém xxxxxxx: 15 mg

Platí xx 24. xxxxx 2027

2x) 4)-XXX

Xxxxxxx zářivky: 15 mg

Platí xx 24. xxxxx 2027

".

9. X příloze x. 2 položky 3, 3x), 3x) a 3x) xxxxx:

"

3

Xxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) pro xxxxxxxx účely xxxxxxxxx x XXX uvedených xx xxx xxxx 24. xxxxxx 2022, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx):

3x)

Xxx xxxxxx (≤ 500 xx): 3,5 mg

Platí xx 24. xxxxx 2025

3x)

Xxx xxxxxxx dlouhé (&xx; 500 mm x ≤ 1 500 xx): 5 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2025

3x)

Xxx xxxxxx (&xx; 1 500 xx): 13 xx

Xxxxx xx 24. února 2025

".

10. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx 4a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx 4x) x 4x)-X, xxxxx xxxxx:

"

4x)

Xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (na xxxxx xxxxxxx): 15 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

4x)-X

Xxxx v nízkotlakých xxxxxxxxx nepotažených xxxxxxxxxxx, xxxxxxx použití xxxxxxxx, xxx hlavní rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: na xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xx xxxxx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

".

11. X příloze č. 2 položky 4x), 4x)-X, 4x)-XX x 4x)-XXX xxxxx:

"

4x)

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zlepšeným xxxxxxx xxxxx Ra &xx; 80 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž obsah xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx): X ≤ 105 X: xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 16 mg

Platí xx 24. xxxxx 2027

4x)-X

Xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podáním xxxxx Xx &xx; 60 xxx všeobecné xxxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxx): X ≤ 155 X: xx xxxxx xxxxx lze použít 30 mg

Platí xx 24. xxxxx 2023

4x)-XX

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx sodíkových xxxxxxxxx xx zlepšeným xxxxxxx barev Ra &xx; 60 xxx xxxxxxxxx osvětlování, jejíž xxxxx xxxxxxxxxxx (na xxxxx xxxxx): 155 X < X ≤ 405 X: xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 40 xx

Xxxxx do 24. xxxxx 2023

4b)-III

Rtuť xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zlepšeným podáním xxxxx Xx &xx; 60 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx (na xxxxx xxxxx): P > 405 W: na xxxxx xxxxx lze xxxxxx 40 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2023

".

12. X xxxxxxx x. 2 položky 4x), 4x)-X, 4x)-XX x 4c)-III xxxxx:

"

4x)

Xxxx x jiných vysokotlakých xxxxxxxxxx výbojkách pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx nepřevyšuje (na xxxxx hořák):

4c)-I

P ≤ 155 X: 20 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4c)-II

155 X &xx; P ≤ 405 W: 25 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4c)-III

P &xx; 405 W: 25 xx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

".

13. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 4e) xxx:

"

4x)

Xxxx x halogenidových xxxxxxxxx

Xxxxx xx 24. února 2027

".

14. X xxxxxxx x. 2 se xxxxxxx 4x) nahrazuje xxxxxxxxx 4f)-I, 4x)-XX, 4x)-XXX a 4x)-XX, xxxxx xxxxx:

"

4x)-X

Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx

Xxxxx do 24. xxxxx 2027

4f)-II

Rtuť xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x projektorech, x nichž xx xxxxxxxxx výkon ≥ 2000 ANSI xxxxxx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4x)-XXX

Xxxx xx vysokotlakých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx 24. xxxxx 2027

4f)-lV

Rtuť ve xxxxxxxxx vyzařujících xxxxxx x ultrafialovém xxxxxxx

Xxxxx xx 24. února 2027

".

15. X příloze x. 3 se xxxxxxxx xxxxxxx 45 xx 47, xxxxx xxxxx:

&xxxx;"45. Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x xxxxxxx selektivních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx péče x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx iontů v xxxxxxx xxxxxxxxxx a/nebo x xxxxxxxxx. Platí xx 21. července 2028.

46. Xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX) x plastových součástech xxxxx xxx detektory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (MRI). Xxxxx xx 1. xxxxx 2024.

47. Látky xxx(2-xxxxxxxxxx)-xxxxxx (XXXX), butylbenzylftalát (XXX), dibutylftalát (DBP) x diisobutylftalát (XXXX) xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx prostředků, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx renovaci, xx podmínky, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx opětovném xxxxxxx xxxx informován. Xxxxx xx 21. xxxxxxxx 2028.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 14, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. r.
 

Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 120/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.5.2022, x výjimkou čl. I xxxx 2 xx 14, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.