Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části §65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
119/2022 Sb.
22.03.2022
17.05.2022
17.05.2022
nález
nález Ústavního soudu
Ozbrojené sbory, Soudnictví (nálezy)