Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašuje Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU
16/2022 Sb. m. s.
10.03.2009
16.01.2019
17.05.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Rozpočet