Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části §1 odst. 1, §2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
114/2022 Sb.
22.03.2022
10.05.2022
10.05.2022
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Stavebnictví