Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
18/2022 Sb.
20.01.2022
28.01.2022
01.02.2022
zákon
zákon Parlamentu
Mzdy, platy, odměňování, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Soudnictví (nálezy), Státní a místní správa