Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

18/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

18

ZÁKON

ze xxx 20. xxxxx 2022,

kterým xx xxxx xxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 201/1997 Xx., x platu x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/1996 Xx., xxxxxx č. 287/1997 Sb., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., zákona x. 427/2003 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 388/2005 Sb., xxxxxx x. 531/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 418/2009 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 425/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 267/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 181/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx č. 231/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 161/2014 Xx., xxxxxx č. 185/2014 Xx., xxxxxx č. 359/2014 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 316/2018 Xx., zákona x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx č. 178/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Xx., xxxxxx 587/2020 Sb., zákona 218/2021 Xx. a xxxxxx x. 374/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §3 xx odstavec 4 xxxxxxx.

2. §3x xxxxxx xxxxxxx, §3x a 4x xx xxxxxxx.

3. §4 xxxxxx nadpisu xxx:

"§4

Xxxx platové základny xx 31. prosince 2022

Xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 84 060 Xx x xxx xxxxxx 100 872 Xx.".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 491/2021 Xx., o xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxx a některých xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x. 493/2021 Xx., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx dalších náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 201/1997 Sb., x platu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx státních zástupců x o změně x doplnění xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 14/2002 Sb., xxxxxx x. 279/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., zákona x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 630/2004 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 418/2009 Xx., xxxxxx č. 425/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2011 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 315/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "a x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx a odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §3 xx xxxxxxxx 9 xxxxxxx.

3. §3a xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§3x

Xxxx xxxxxxx základny xx 31. xxxxxxxx 2022

Xx 31. prosince 2022 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 90 784,80 Xx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí č. 492/2021 Xx., x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 201/1997 Xx., o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. V

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní předpis č. 18/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.