Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
16/2022 Sb.
21.01.2022
28.01.2022
01.02.2022
Vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2022, s výjimkou ustanovení §21 odst. 2 písm. a), §21 odst. 7 a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti 1.7.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa