Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, §12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a §45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
5/2022 Sb.
30.11.2021
19.01.2022
19.01.2022
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Státní a místní správa