Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
4/2022 Sb.
07.12.2021
14.01.2022
15.01.2022
nález
nález Ústavního soudu
Koronavirus, Právní pořádek, Soudnictví (nálezy), Zdravotnictví a zdravotní pojištění