Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
504/2021 Sb.
14.12.2021
23.12.2021
01.01.2022
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, s výjimkou čl. II bodu 8, který nabývá účinnosti 1.2.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Památky (archivnictví)